Meetings No 67
Intro
Idéer som blev verklighet
Atti Soenarso: Meetings International – med rätt betoning
Cover Story
Barbara Martins-Nio
Städer som lyckas med sportevent har en tydlig strategi.
Radar
Delningsekonomi
Vizeat – Airbnb för middagar.
Långsiktig Strategi
Dubai – hub för medicinska kongresser
Abdulla Bin Souqat förklarar hur emiratet har lyckats.
Hjärnkoll
Lär dig programmera om din hjärna så att den fungerar bättre
Tomas Dalström om kidnappade belöningssystem.
Sharma
How Business Titans Do It
A Mastery Session by Robin Sharma.
Strategisk utveckling
Here East London
Gavin Poole, en visionär vd för Londons nya teknikcampus.
Kellerman
Allt fler akademiska bedrägerier utreds av FBI
Roger Kellerman: Se upp för falska kongresser.
platsannonser
nyheter
viktiga möten
Klimatförändringar ger stora effekter för Östersjön
– lokala åtgärder och samarbete nödvändigt.
stora möten
Ytterligare ett fullspäckat år
på Karlstad CCC.
Omvärldsanalys
Resandet i världen
ökade kraftigt under 2017.
Jubileum
Svenska Mässan
fyller 100 år.
på nytt uppdrag
Didier Scaillet
ny vd för SITE och SITE Foundation.
forskning skapar möten som skapar kunskap
Mittuniversitetet
blir partner i Treesearch.
på nytt uppdrag
Maria Larsson
ny CFO för AccorHotels Europa.
Hållbarhet
Så kan transporter flyttas
från lastbil till tåg.
möten skapar event event skapar möten
Mötesforum kring evenemangssäkerhet
till Halmstad.
Framtiden inbokad
Första kongressen värvad
SeaU i Helsingborg.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Dubai – hub för medicinska kongresser

Dubai har snabbt blivit en världsledande destination för medicinska kongresser och ett växande kunskapsnav för medicinsk vetenskap. Hur har emiratet uppnått den positionen?

Abdulla Bin Souqat, styrelsemedlem och vd för Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for Medical Science, är väl förtrogen med Dubais snabba utveckling inom det medicinska området. Han förklarar att hälso- och sjukvårdssektorn är en kombination av tre fundament: offentlig verksamhet, det privata näringslivet och det akademiska livet.

– Enligt vårt sätt att tänka är dessa tre områden partners. Det är inte meningen att de ska fungera som tre separata världar, utan de ska fungera tillsammans. Ser vi oss omkring i världen finns det många länder där det inte finns några band eller någon ordentlig kommunikation mellan privata, offentliga och akademiska tjänster.

Det medicinska priset etablerades 1999 under beskydd av H H Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, vice statschef i Dubai samt finans- och industriminister. Enligt Abdulla Bin Souqat är priset tänkt att vara ett av många sätt att få de tre pelarna att bilda ett gemensamt fundament.

– Shejken vill att priset i första hand ska hedra lysande kompetens inom det medicinska området och inte vara en tävling. Och han vill att vi fokuserar på idén att öka samarbetet mellan läkare internationellt. Det ger medicinska forskare runt om i världen möjlighet att komma i kontakt med våra forskare och i hela vår region. Det i sin tur skapar nätverk, kopplingar och främjar utvecklingen av bra kommunikation, och utbyte av både idéer och kunskap.

Under åren har medicinpriset utvidgats till att omfatta flera priskategorier på global, regional och lokal nivå. De 16 vinnarna för åren 2015–2016, som i huvudsak fokuserar på gastroenterologi, hedrades vid en ceremoni i samband med den 9e Dubai International Conference for Medical Sciences som genomfördes i mitten av december.

Abdulla Bin Souqat understryker att en annan betydelsefull aspekt är att priset lyfter fram betydelsen av vetenskaplig forskning för att öka framstegen i hela Förenade Arabemiraten.

– Tack vare forskningen som bedrivs i Research Support Center har alla medarbetare i organisationen kring medicinpriset en aktiv och viktig roll att stödja och lyfta fram det vetenskapliga arbete som bedrivs här.

Att finansiera medicinsk forskning är ett annat viktigt verktyg som används för att åstadkomma nya kopplingar och kontakter mellan de tre fundamenten i hälso- och sjukvårdssektorn. Medicinpriset har stöttat och utvecklat forskningen sedan år 1999 och är idag erkänt som den viktigaste finansieringen av sitt slag i Förenade Arabemiraten.

Parallellt har Dubai fortsatt att skapa och utveckla kontakterna inom hälsosektorn. Det har etablerats medicinska mötesplatser där man delar kunskaper inom området, som Dubai Biotechnology and Research Park och Dubai Healthcare City, världens största frizon inom sjukvård som lanserades år 2002.

Investeringarna i Dubais medicinska faciliteter innebär också att emiratets hälsovård är allmänt erkänd som den bästa i Mellanöstern. Satsningen lockar sjukvårdsexperter från hela världen och skapar dessutom en grund för en blomstrande medicinsk turism. Storsatsningen på universitet och forskningscentra som banar väg för nya tekniska och vetenskapliga framsteg har ökat emiratets ställning som ett internationellt kunskapsnav.

Den medicinska strategin i Dubai följer en blåkopia av Triple Helix-idén. Begreppet utvecklades av Henry Etzkowitz och Loet Leydesdorff på 1990-talet, och de föreslog att ny kunskap, innovation och utveckling inom vetenskap, teknik och forskning genereras bäst av dynamiska relationer och interaktioner mellan universitet, den privata sektorn och regeringen. Dock hade Dubai antagit sin strategi långt innan Triple Helix planerades och medicinska kongresser var en av de ursprungliga hörnstenarna i den här sammankopplande strategin.

– Idag anses Dubai vara en viktig knutpunkt för konferenser och kongresser inom många områden, men ses även som det största navet i världen för medicinska kongresser.

Society for Brain Mapping and Therapeutics Conference är ett bland många stora medicinska möten som arrangeras 2017. Under 2018 genomförs flera evenemang, inklusive World Congress of Hernia Surgery och World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi har planerat och byggt för att bli ett nav för kongresser och medicinska aktiviteter ända sedan 1968. Först koncentrerade vi oss på medicinska kongresser och sedan expanderade vi till andra evenemang inom bland annat idrott och flera kommersiella områden. Vad vi ser idag är ett resultat av regeringens vision om hur man skapar ett kunskapsnav.

Planeringen inför kommande möten och evenemang är själva hjärtat och motorn för utvecklingen i Dubai inom alla områden, och det är även något som Abdulla Bin Souqat minns som ett ”aha-ögonblick” när han var student i Birmingham.

– Vår lärare skrev ordet ”plan” på svarta tavlan varje dag utan att förklara varför. Till slut frågade jag honom varför, varpå han svarade: ’Om du misslyckas med att planera, planerar du för att misslyckas.’ Det citatet, som ofta tillskrivs Benjamin Franklin, skapade ett bestående intryck i mitt liv. Den meningen sammanfattar allt du behöver veta om vikten av planering.

Abdulla Bin Souqat anser att drivkraften att bygga nätverk och att integrera på ett planerat och strategiskt sätt har varit avgörande för emiratets framgång som kongressdestination. Regeringen började planera och bygga infrastrukturen som i sin tur har gjort inkluderingen av tjänster möjliga.

– Du kan bygga upp system och regelverk för att få saker och ting att fungera, men vi ser över hela världen att integration inte nödvändigtvis sker. Känslan av inkludering är inte där.

Han understryker att även om regeringen har byggt upp infrastruktur och tjänster så skapar den bara spelplatsen.

– Du kan investera miljarder dollar, men du måste ha människor med rätt attityd som vet hur man får allt att fungera. I Dubai har alla varit samarbetsvilliga för att skapa inkluderingen av tjänster så att det sker på riktigt. Idag fungerar det så här: Pratar du med en person om ett arrangemang, det gäller oavsett om det är i en statlig organisation eller i ett privat företag, hittar du människor som dels vill hjälpa till, dels vet vilken knapp de ska trycka på för att något ska hända.

Men det handlar inte bara om att uppföra rätt sorts byggnader. Det gäller även att kombinera infrastruktur med informationsstruktur, menar Abdulla Bin Souqat, och att det är just det som har gjort Dubai till ett av de mest attraktiva kunskapsnaven i världen.

– Vi har lärt oss att bygga upp infrastrukturen för besökarnas användning. Allt hänger ihop från exempelvis biljetthantering, visumansökningar, dokumentation, infrastruktur till aktiviteter. Våra besökare kan få de tjänsterna utförda med lätthet. Det ska kännas som om det händer med en enkel knapptryckning.

Men det är inte bara World Trade Center, eller någon annan mötesanläggning eller ett visst område i Dubai som är värt en kongress. I ett mycket tidigt skede insåg regeringen att det krävs mycket mer än mötesfaciliteterna enskilt för att nå framgång som kongressdestination.

– Kombinationen av infrastruktur och informationsstruktur innebär att Dubai har blivit själva kongressen. Att se destinationen Dubai som en kongress var den avgörande faktorn för vår framgång. Vi anser oss vara en framgångsrik kongress och känner att det inte finns någon gräns för våra ambitioner inom det här området.