Baserat på sin världsberömda forskning om den virtuella vattenhandeln, digital flodkartläggning och mänsklig aktivitet i vattencykeln har professor Taikan Oki vunnit Stockholm Water Prize 2024. Prissumman uppgår till 150 000 USD.

Professor Taikan Oki är en världsberömd forskare inom hydrologi. Hans arbete har bidragit till en mer hållbar vattenförvaltning på global nivå genom mer realistiska och praktiska klimatanpassningsåtgärder, inklusive mänsklig aktivitet i vattencykeln och en mer exakt beskrivning av världens flodflöden. Han bidrog till utvecklingen av en global flodledsmodell för klimattillämpningar och internationell bedömning av vattenresurser (Total Runoff Integrating Pathways – TRIP-systemet) som för närvarande används över hela världen. Han var också den förste att exakt mäta värdet av virtuellt vatten. Hans forskning ledde till en bättre förståelse av livsmedelsimport och dess inverkan på handeln med virtuellt vatten och vattenbrist.

I sin motivering säger nomineringskommittén för Stockholm Water Prize följande:

”Professor Taikan Okis arbete har i hög grad ökat vår förståelse för sambandet mellan hydrologi, klimatförändringar och hållbarhet. Genom numerisk modellering av komplexa system har han visat prov på exceptionell vetenskaplighet som ger viktiga insikter i hur människor förändrar vatten, klimat och biosfären. Hans viktigaste vetenskapliga bidrag har lyft fram “total vattenlagring” som en kritisk variabel för vattenförvaltning och klimatförändringar. Professor Oki tilldelas priset för sina enastående bidrag till globala vattenbalansstudier, globala virtuella vattenflöden och den rumsliga och tidsmässiga variabiliteten hos årligen förnybart vatten.”

”Jag känner mig rörd och lyckligt lottad över att ha vunnit detta pris. Jag trodde aldrig att jag själv skulle ha kunnat få priset. Efter att ha fått detta pris är jag angelägen om att främja den yngre generationen och fortsätta bidra till det internationella akademiska samfundet inom hydrologi. Precis som tidigare pristagare känner jag också att jag måste bidra ytterligare till att lösa världens vattenproblem genom forskning”, säger professor Taikan Oki.

Taikan Oki är professor vid University of Tokyo på avdelningen för civilteknik vid Graduate School of Engineering i Japan. Taikan Oki är en man med många talanger och har vid sidan av sin professur vid University of Tokyo även haft titlarna special advisor to the president vid University of Tokyo, senior vice-rector vid United Nations University och assistant secretary general vid United Nations. Som gästforskare tillbringade Taikan Oki och hans hustru, som också är forskare, två år vid NASA Goddard Space Flight Center i Maryland, USA, med start 1995. Paret har två barn.

Professor Taikan Oki säger att han i sitt arbete har inspirerats av många andra pristagare av Stockholm Water Prize, bland dem professor Antony Allan, som också anses ha gjort ett banbrytande arbete med konceptet virtuellt vatten. Dessutom nämnde han Stockholm International Water Institutes avlidna seniora rådgivare, professor Malin Falkenmark, som en stor inspiration för honom.

Stockholm Water Foundation delar ut Stockholm Water Prize i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien. Priset kommer att överlämnas till pristagaren professor Taikan Oki av H.M. Kung Carl XVI Gustaf av Sverige, den officiella beskyddaren av priset, den 28 augusti 2024 under Världsvattenveckan i Stockholm.

Grundare av Stockholm Water Prize är Ålandsbanken, Bacardi, PDJ Foundation, WEF och Xylem.