Med ett anmärkningsvärt resultat på hela 94,64 procent säkrade Göteborg förstaplatsen för sjunde gången, och briljerade inom alla kriterier.

Världens ledande benchmarking- och utvecklingsprogram för hållbarhet, GDS-Index, har nu publicerat resultaten av sin hållbarhetsutvärdering 2023. Resultaten erbjuder insikter i trender och framsteg för globala destinationers engagemang för att utveckla sina sociala, miljömässiga, leverantörs- och destinationserbjudanden.

Detta är det åttonde utvärderingsåret baserat på en reviderad och omfattande uppsättning kriterier. Hundra destinationer deltog, varav 42 var nya destinationer från 11 länder som medverkar för första gången. Dessa nykomlingar har utmanat den övergripande rankingen och, i vissa fall, gett nagelbitande resultat bara några decimaler från varandra.

Göteborg toppar Global Destination Sustainability Index för sjunde gången

Med ett anmärkningsvärt resultat på 94,64 procent säkrade Göteborg, representerat av Göteborg & Co, förstaplatsen för sjunde gången. De visade sin förträfflighet inom alla kriterier. Oslo gick upp från tionde plats till andra tack vare sin förbättrade strategi och implementering. Köpenhamn behöll tredjeplatsen och Helsingfors kom på fjärde plats, upp från tolfte plats 2022. Åtta av de tio bästa städerna finns i Norden, upp från sju under 2022.

Tillväxt inom andra regioner

Inom topp 40, är 17 städer från Västeuropa, en från Nordamerika (Montreal), och sju från Asien och Stillahavsområdet (Goyang, Singapore, Songkhla, Melbourne, Sydney, Bangkok och Brisbane). Singapore hoppade 18 platser till 17e i år, och uppnådde sin ambition att bli en ledare i världsklass inom hållbar turism och evenemang.

Större antal nykomlingar

De 42 nykomlingarna kommer främst från små och medelstora städer, som tillsammans står för 22,4 miljoner invånare. Som kontrast, utgör de som fanns med på listan sedan tidigare en betydande befolkning på 74,4 miljoner. Detta stora hopp vad gäller nya destinationer drevs främst fram av fantastiskt arbete från VisitBritain och Destination Canada, som fick 12 nya engelska respektive 20 nya kanadensiska destinationer att ansluta sig.

Observerade trender inkluderar:
  1. Ökad integration med klimatstrategier  85 procent av alla städer har en strategi för att minska och anpassa sig till klimatförändringar.
  1. Bredare engagemang bland intressenter  55 procent av de nya destinationerna engagerar allt fler intressenter i sina strategier, medan 95 procent av återvändande destinationer redan gör det.
  1. Växande tredjepartscertifiering  Mötesplaster leder förändringsarbetet. På nordiska destinationer är 84 procent av mötesplatserna certifierade, följt av 71 procent i Asien och Stillahavsområdet, 46 procent i Västeuropa, och 14 procent i Östeuropa.
  1. Formalisering av strategier för social påverkan  44 procent av städerna bygger ut sina partnerskap för att hjälpa kunder att skapa långsiktig, positiv påverkan och arv på destinationen.
  1. Ökat fokus på mångfald, rättvisa, och inkludering (DEI)  75 procent av städerna i topp 40 har DEI-policyer och initiativ.
  1. Ökande storytelling  53 procent av destinationerna diskuterar sitt hållbarhetsarbete och strategier via sina webbplatser. Avancerade destinationer blir bättre på att skapa en berättelse som engagerar och rör publiken.

Indexets data erbjuder värdefulla insikter kring hållbarhetsresultaten för städer av blandade storlekar. Storstäder utgör 37 procent av indexet och får genomgående högst betyg inom alla fyra kategorierna.

”GDS-Indexets utveckling och resultat av visar otvetydigt att destinationsorganisationer och nationella turismorganisationer påskyndar ekonomisk, social och miljömässig omvandling inom sina ekosystem för turism och evenemang. Med dessa övertygande bevis, har vi nyckeln till en optimistisk framtid för resor och evenemang. Genom att förstärka våra regenerativa handlingsplaner och se till att skala upp dem, banar vi väg för meningsfull förändring och ytterligare framsteg”, säger Guy Bigwood, vd för GDS-Movement.