I februari 2025 är det premiär för Web Talk Stockholm, en ny stor mötesplats för alla som jobbar professionellt med digitala kanaler. ”Denna konferens kombinerar både visionerna samt det konkreta och handgripliga”, säger Magnus Höij, ansvarig för innehållet på konferensen. 

Frågor som AI, sociala medier, ehandel och mycket mer blir centrala i programmet. ”De digitala kanalerna utvecklas i snabb takt och behovet av kunskap och inspiration är stort. Detta blir det perfekta tillfället att få energi, både från nya tankar och nya bekantskaper”, tillägger Magnus Höij.

”För utställare och partners till konferensen blir det ett unikt tillfälle att adressera en initierad publik och en väldigt eftertraktad målgrupp. Vi vill samla de viktigaste beslutsfattarna och aktörerna på marknaden på denna konferens”, säger Jennifer Björk, affärsområdeschef på Live Expo, som arrangerar konferensen. 

Konferensen arrangeras på Kistamässan den 19 och 20 februari 2025 och pågår samtidigt som mässan Sales & Marketing

”För den som besöker konferensen blir det ett stort mervärde att kunna inspireras av utställare och andra besökare på mässan. Vi vill bygga en konferens där mässan och konferensen stärker varandra och skapar mervärden för både utställare och besökare”, avslutar Jennifer Björk.