I samarbete med Stockholmsmässan, arrangerar Swedish Association of Civil Security (SACS) konferensen Akilles 2024 den 22 oktober under Skydd-mässan i Stockholm, Nordens största industrimässa inom skydd och säkerhet, brandbekämpning, räddningsarbete och personligt skydd.

”Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av påfrestningar i Sverige”, säger Richard Kindroth, ordförande för SACS.

Akilles kommer att bli ett spektakulärt och verklighetsnära event om hur totalförsvaret agerar i skarpt läge. Åhörarna kommer att få en inblick i vad som händer vid en allvarlig krissituation och vilka aktörer som ska hantera situationen i olika avseenden. 

”Bakgrunden är att säkerhetsläget i, och kring, Östersjön har blivit allvarligt. Ryssland mobiliserar och bygger upp en styrketillväxt utanför Baltikum. Hur detta skeende påverkar Sverige kommer vi att spela upp i fyra faser”, säger Richard Kindroth.

Det fiktiva händelseförloppet sker stegvis och utspelas i närtid

Under konferensen kommer det fiktiva händelseförloppet ske stegvis, och utspelas i närtid. Händelseförloppet kommer att kunna följas på en skärm med kartbild, och intill kartbilden så kommer det finnas en eller flera skärmar där nyhetsreportage, samt ljud- och bilduppdateringar om vad som händer på fältet, spelas upp. 

Under hela krisövningen finns en panel där representanter från bland annat MSB, Myndigheten för psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad, och Polisen, närvarar. 

Bred målgrupp där många berörs

Akilles är en konferens som vänder sig till alla som har en roll i totalförsvaret och därför har nytta av ökad förståelse för samverkan och vilka resurser som krävs. Samhällsviktig verksamhet är ett omfattande område dit exempelvis sjukhus, äldreomsorg och skola hör, men också livsmedelsförsörjning och inte minst hela transportsektorn. För säkerhetschefer, säkerhetskoordinatorer och beredskapsplanerare är övningen intressant, men även företagsledare och andra befattningsinnehavare som arbetar i organisationer som hanterar samhällsviktiga funktioner hör hemma i målgruppen för denna krisövning, enligt Richard Kindroth.

”Alla som är ansvariga för den här typen av verksamheter behöver ha en ökad förståelse för hur totalförsvaret fungerar i en krissituation. Då ökar förutsättningarna för att kunna vidta rätt åtgärder framöver”, säger Richard Kindroth.

Konferensen Akilles arrangeras på Skydd, Nordens största branschmässa inom skydd och säkerhet, brandbekämpning, räddningsarbete och personligt skydd. Till skillnad från de flesta andra aktiviteter på Skydd, som sker på mässgolvet, så kommer dock Akilles att utspela sig i en sluten lokal. Läs mer eller boka biljett till eventet.