Under 2022 blev Stockholmsmässan certifierande enligt den internationella standarden SHORE. Det innebär att mässan har genomgått en oberoende tredjepartsgranskning som bekräftar att Stockholmsmässans verksamhet håller hög internationell säkerhetsklass. När nu SAFE Asset Group ett år senare har gjort en ny granskning så bekräftas att Stockholmsmässan fortsatt erhåller höga betyg, och att detta ännu är den enda event- och mässanläggningen i Sverige med certifieringen.

”Det är strategiskt prioriterat att Stockholmsmässan är och upplevs vara en trygg och säker mötesplats. Att vi nu, ett år senare, får bekräftat att vi håller oss uppdaterade enligt hög internationell säkerhetsklass visar att Stockholmsmässan driver ett mycket bra och väl fungerade risk- och säkerhetsarbete”, säger Anette Ternström Andersson, operativ chef på Stockholmsmässan.

Säkerhet: En del av vision 2040

Den internationella certifieringen innebär att Stockholmsmässan har genomgått en oberoende tredjepartsgranskning som omfattar allt från ledningssystem, risk management, fastighetsskydd, utställar- och besökarhantering samt säkerhets- och krishantering och bedömning av förmågan att hantera allvarliga incidenter och störningar. För Stockholm är certifieringen högst viktig, då säkerhet är en prioriterad fråga för Stockholms stad och en del av vision 2040.

”Att Stockholmsmässan certifieras är en viktig åtgärd för att säkerställa att Stockholm är en säker destination och bibehåller attraktionskraften för både nationella och internationella arrangörer. Certifieringen stärker både Stockholmsmässans och stadens varumärke. Den återkommande revisionen motiverar det fortsatta arbetet att säkerställa att verksamheten möter kundernas förväntningar”, säger Tomas von Tourtchaninoff, säkerhetschef Stockholmsmässan.

SAFE Asset Group har certifierat fler än 750 fastigheter och verksamheter i fler än 31 länder. Ytterligare samarbeten pågår med svenska och europeiska aktörer men än så länge är Stockholmsmässan den enda event- och mässanläggningen som har erhållit certifieringen. 

”Vi är glada att Stockholmsmässan håller en hög internationell klass i risk- och säkerhetsarbete och att man jobbar aktivt för att leverera säkra möten och event i världsklass. Säkra möten är en viktig del för mötesindustrin och att Stockholmsmässan fortfarande uppfyller kraven för vår SHORE-certifiering gör oss mycket glada”, säger Erik Engstrand, vd på SAFE Asset Group.