Sverige betraktas ofta som ett föregångsland för barnsäkerhet i bil, men trots detta så finns stort utrymme för förbättring även här. Under konferensen Axkid Child and Safety Conference på World of Volvo samlades representanter från myndigheter och näringslivet i Sverige och globalt för att lyfta frågan om barnens säkerhet i bil.

Konferensen hade runt 220 deltagare från ett 40-tal länder, främst från UK, Frankrike, Tyskland, Spanien, Polen och även flera myndighetspersoner från östra Europa, till exempel Serbien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Slovenien med flera, som tar stora steg inom barn och trafiksäkerhet just nu.

”Europeisk lagstiftning säger att barn ska åka bakåtvänt sina femton första månader. Bakåtvänt åkande är ungefär fem gånger säkrare för barnet, och det finns gott om forskningsstöd för att man snarare bör följa den svenska rekommendation till minst 4–5 års ålder, men gärna så länge som möjligt.

Konferensen har tidigare ägt rum i mindre skala i bland annat Polen, Tyskland och Spanien. Med målet att ge frågorna större samlad uppmärksamhet beslutade man att bjuda in både internationella och inhemska tungviktare kring dessa frågor till World of Volvo i Göteborg. Deltog gjorde bland annat Volvo Cars, forskningsinstitutet VTI, Folksam, Ambulanssjukvården i Stockholm och myndighetsaktörer från en rad länder.

Enligt Axkids säkerhetschef Daniel Lundgren är beslutet att hålla konferensen i Göteborg ingen slump:

”Sverige är ett föregångsland, bland annat tack vare vår nollvision gällande dödsfall och allvarliga skador i trafiken. Om vi kan visa att det finns skäl till självkritik och förbättringsarbete även här, bedömer vi att det kan motivera de internationella intressenterna att gå i samma riktning.”

”World of Volvo var dessutom väldigt bra som plats för konferensen, och vi hade en grym projektledare som hjälpt oss på plats. Vi har planerat eventet sedan maj förra året, bara en vecka efter officiell lansering av World of Volvo var vi inne som en av de första externa gästerna”, säger Daniel Lundgren, säkerhetschef på Axkid. 

Otillräckliga regler och rekommendationer

Utöver lagstiftningen som säger att barn ska åka bakåtvänt upp till 15 månader, finns en rekommendation i Sverige om att åka bakåtvänt upp till minst 4–5 års ålder. Men även den rekommendationen är otillräcklig, menar Daniel, med motiveringen att ett barns huvud utgör mellan 20 och 25 procent av kroppsvikten – jämfört med 6 procent, vilket är fallet för en vuxen människa. Vid kollision är risken att barnets huvud och nacke utsätts för trauma väsentligt högre om de åker framåt.

”Vår uppfattning är att två lagar kolliderar här. Å ena sidan har vi lagstiftningen som anger 15 månaders bakåtvänt åkande. Å andra sidan har vi Barnkonventionen, vars andemening är att barnets bästa ska beaktas i alla lägen. Att åka framåt för tidigt är att bortse från barnets bästa”, menar Daniel Lundgren.

Brister har också identifierats vid ambulansfärd och för barn med funktionsvariationer. Bland konferensens talare fanns ambulanssjuksköterskan Andreas Ericson, som under flera år drivit frågan om bristfällig säkerheten för barn under utryckning.

Men en lösning på problemet står i begrepp att växa fram, något som görs möjligt av ett samarbete mellan Chalmers, Axkid och Lindholmen Science Park.

”Vi har ofta hanterat säkerheten för barn i ambulans med olika tillfälliga lösningar. Ambitionen är att få en betydligt mer hållbar lösning på plats, och det är väldigt häftigt att vi kommit så pass långt som vi gjort. Vår förhoppning är att det ska bli en utbredd produkt som ökar säkerheten för barn på bred front”, säger Andreas Ericson.

Konferensen, som alltså har syftat till att skapa en mötesplats kring en mycket angelägen fråga, avslutades med att ett Child and Safety Prize delades ut. Prissumman om 100 000 kronor, tilldelades Jason Lee från Sydkorea, med motiveringen att det bakåtvända åkandet nu har etablerats på en plats där det tidigare knappt har gått att få tag på en bakåtvänd bilbarnstol.