Sedan förra året har det blivit betydligt farligare att resa till flera platser i världen. Pågående konflikter i Mellanöstern innebär att risknivån i delar av området är kritisk. Samtidigt har länder som Australien, Finland, Barbados och Sudan blivit säkrare. Safeture, en teknisk plattform för riskhantering, och Riskline, ett riskinformationsföretag, har gemensamt tagit fram nästa års globala riskkarta. Kartan bygger på mycket omfattande data från många källor som bearbetats och bedömts av Risklines analytikerteam. Risknivån är en sammanvägning av faktorer som säkerhet, brottslighet, hälsorisker och tillgång till sjukvård. Kartan visar tydligt vilka områden i världen som kommer att vara riskfyllda att resa till 2024, både för affärsresenärer och turister.

Länder med väpnade konflikter är självklart de farligaste att resa till. Men oroligheter uppstår ofta längs en gräns, så risknivån inom ett land kan skilja sig åt beroende på var du befinner dig. Safetures riskkarta beskriver därför inte bara länder utan även regioner i landet. Ett bra exempel är Mexiko, där det visserligen alltid finns en tydlig risknivå, men den påverkas i högsta grad av var i landet man rör sig. Delar av Asien och Nordafrika har allmänt världens mest oroliga områden, medan Europa fortfarande är den säkraste kontinenten, trots kriget i Ukraina. 

Men om man jämför riskkartan för 2024 med förra året har situationen i flera länder trots allt förbättrats och risknivå faktiskt sjunkit. Till dessa länder hör också Mauritius, Rwanda, Nepal och Sri Lanka. Alla dessa länder har dock fortfarande en hel del utmaningar kvar innan de kan betraktas som helt riskfria. I år listar kartan också tio länder som bör undvikas av säkerhetsskäl och de tio farligaste städerna i världen. Flera av dem finns med på samtliga listor, vilket innebär att man måste vidta särskilda åtgärder, till exempel skaffa sig ett riskhanteringsverktyg om man ändå behöver resa dit.

Ladda ned kartan, gratis.