Den 8 mars ser en ny konferens- och eventserie dagens ljus vid Umeå universitet. Perspectives är ett forum där forskare, beslutsfattare och samhällsaktörer möts för att lyfta olika perspektiv på aktuella ämnen. Årets tema är samhällsomvandling i norr. ”Umeå universitet ska vara en plats för samhällsdebatt, en plats där stora frågor diskuteras,” säger Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

Umeå universitet skapar årligen mötesplatser för att nå ut med forskning – exempelvis de välbesökta Fika efter froskare och Vetenskapsluncherna. Det nya forumet Perspectives är en konferens- och eventserie med fokus på möten mellan forskare och beslutsfattare, samhällsaktörer, politiker och näringsliv etcetera. Ett forum där aktuella och viktiga samhällsfrågor lyfts och diskuteras utifrån olika perspektiv, därav namnet Perspectives.

”Vid Umeå universitet sker det relevant och viktig forskning som ibland kan vara lösningen eller ge värdefulla pusselbitar till lösningen på ett samhällsproblem eller samhällsutveckling. Vi vill skapa förutsättningarna för det mötet mellan dem som står mitt i utvecklingen och forskarna som kritiskt granskar den eller på annat sätt bidrar till innovation”, säger Dieter Müller.

Han betonar att det inte alltid är forskarna som kommer med svaren. Ibland blir det tydligt i möten vilka frågor som man bör titta närmare på och som kan generera relevanta forskningsuppslag. ”Jag tror att kunskapen ofta skapas i samspelet. Perspectives ska vara en plats att möta varandra på ögonhöjd”, säger Dieter Müller.

Skellefteå i fokus 8 mars

Första arrangemanget av Perspectives äger rum den 8 mars i Rotundan vid Umeå universitet, under rubriken ”Skellefteå – i förändringens mitt”. På plats finns då Skellefteås kommundirektör, Kristina Sundin Jonsson samt Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomvandling i norr.

”Samhällsomvandlingen i norra Sverige drivs av den helt nödvändiga industriella gröna omställningen. På kort tid ska ny infrastruktur och bostäder byggas och nya människor flytta in för arbete i alla de jobb som skapas i industrin, service och offentlig sektor. På samma gång som detta är en möjlighet är det också en extraordinär utmaning som kräver nya sätt att arbeta för alla involverade”, säger Peter Larsson, om de perspektiv som han kommer med i panelsamtalet.

Kristina Sundin Jonsson kommer att berätta om Skellefteås del i den pågående samhällsomvandlingen, vad den innebär och att ”de nu är i slutet på början”, som hon säger.