En vitbok från The Hague & Partners Convention Bureau och Ottawa Tourism kommer att avslöja att 63 procent av globala mötesköpare är antingen mycket oroade eller något oroade över de etiska konsekvenserna av att använda AI för att organisera evenemang när den lanseras nästa månad.

Vitboken, som kommer att undersöka de etiska konsekvenserna av AI-användning inom den globala eventindustrin, kommer också att visa att 63 procent av de tillfrågade föreningarna och organisationerna anser att regeringar bör lagstifta om användning av AI vid eventarrangemang. I skarp kontrast till denna önskan anser dock 65 procent att samma regeringar dessutom saknar kunskap för att kunna lagstifta effektivt.

Särskilt oroande för de svarande är användningen och lagringen av de data som teknikföretag erhåller genom AI. 20 procent av de tillfrågade anser att AI-teknikleverantörer inte är särskilt pålitliga, medan 13 procent anser att de inte är pålitliga alls. Dessa 33 procent är fler än de 27 procent som ”oftast” litar på dataleverantörerna.

Som en möjlig lösning förespråkar 52 procent av de tillfrågade en internationell standard (ISO) för att täcka användningen av AI i evenemang. 29 procent svarade att en sådan standard ”kanske” bör skapas, medan sju procent svarade ”nej”.

”AI är oundvikligt och påverkar redan våra liv på många sätt”, säger Bas Schot, chef för The Hague & Partners Convention Bureau. ”De individer och organisationer som tror att det inte kommer att påverka dem inser inte hur inrotat det redan är i vår värld. Det är alltför lätt att tänka på generativ artificiell intelligens, men AI är så mycket mer, och vi måste utnyttja kraften i den på ett sätt som är etiskt och positivt för alla.”

”Vi ville gå bortom diskussioner om vad AI kan göra och istället fundera på hur vi ska integrera det i våra organisationer på en mänsklig nivå. Det går inte att förneka att AI kan göra otroliga saker. Men ska vi tillåta det, när ska vi bromsa, kommunicera bättre och fokusera på mänsklighet snarare än teknik?”, säger Lesley Pincombe, vice president, meeting and major events, Ottawa Tourism.

Utöver undersökningen har vitboken tagits fram efter intervjuer och rundabordssamtal med experter inom associations- och AI-sektorerna. Den fullständiga vitboken kommer att täcka dessa ämnen mer i detalj, utforska särskilda områden som oroar branschen och ifrågasätta om sektorn kompetensutvecklar sig tillräckligt snabbt för att möta den växande användningen av AI som en teknologi.

Resultat för företag

Även om det är en mycket mindre datainsamling från företagen än från föreningarna/organisationerna, är 50 proent av de svarande arrangörerna av företagsevent något oroade över de etiska konsekvenserna av att använda AI i evenemangsarrangemang. Hela 71 procent anser att regeringar bör lagstifta, men 71 procent tror inte att de har kunskapen för att göra det. Och medan 28 procent av dem oroar sig för teknikleverantörernas pålitlighet, uppvägs detta med marginal av de 50 procent som litar på dem.

*The Hague Convention Bureau och Ottawa Tourism genomförde en undersökning bland 109 evenemangsproffs i oktober 2023. Under undersökningen tillfrågades de om vilken typ av organisation de arbetade för; dessa kombinerades i två grupper enligt följande:
• Förening, välgörenhet/icke vinstdrivande, regering/offentlig sektor och byråer med fokus på dessa sektorer. Totalt – 91 respondenter – beskrivs som föreningar/icke vinstdrivande organisationer ovan
• Företag med 500 eller fler anställda, företag med färre än 500 anställda samt byråer inriktade på företagssektorn. Totalt – 14 respondenter – beskrivs som företag ovan
• De återstående fyra svaren exkluderades som branschleverantörer

61 % av de svarande var från Europa (inklusive Storbritannien), 31 % från Nordamerika och åtta procent från resten av världen.

Vitboken kommer att kunna laddas ned från The Hague Convention Bureau och Ottawa Tourism. Eller så kan man mejla till info@soaringww.com om man vill vara bland de första som får ett exemplar.

Alla procentsatser har avrundats till närmaste hela procent.