Karlstads kommun ansöker om medlemskap i Stockholm Business Alliance (SBA), ett partnerskap mellan 54 kommuner i åtta län. Syftet för nätverket är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt samt att förbättra näringslivsservicen. Beslutet fattas i kommunstyrelsen den 21 mars.

”Det är stor konkurrens om etableringar och investeringar. Medlemskap i Stockholm Business Alliance är ett steg att få fler företag intresserade av att etablera sig i Karlstad och bidra till kommunens tillväxt och företagsutveckling”, säger Frida Pettersson (C), ordförande i tillväxtutskottet.

Stockholm Business Alliance har som syfte att marknadsföra medlemmarnas styrkor internationellt och attrahera utländska investeringar och etableringar till regionen, samt att förbättra servicen till lokala företag. Arbetet delas in i områdena investeringar och etableringar, internationell marknadsföring och utveckling av service till de lokala företagen – Nöjd-Kund-Index (NKI). Det gemensamma målet och visionen är att långsiktigt behålla positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion.

”Med gemensamma krafter och god samverkan i nätverket kan vi nå målgrupper som vi har svårt att nå på egen hand. Vi stärker också vår roll som tillväxtmotor och ökar attraktiviteten som är till nytta för både invånare och näringsliv”, säger Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun.

Avtal och bakgrund

Den nuvarande avtalsperioden inleddes den 1 januari 2021 och sträcker sig till den 31 december 2025. Kostnaden för medlemskommunerna är fyra kronor per invånare och år. Detta innebär en total kostnad för Karlstads kommun på 400 000 kronor per år eller 1,2 miljoner kronor för den återstående avtalsperioden.

Arbetet inom SBA samordnas av Stockholm Business Region (SBR) – ett helägt bolag till Stockholms stad. SBR ansvarar för den internationella marknadsföringen av Stockholmsregionen som investerings- och etableringsort samt bidrar med stöd och verktyg till det lokala arbetet i medlemskommunerna.

Nätverket består av ett femtiotal kommuner i åtta län, från Dalarna och Gävleborg i norr och Östergötland i söder. Flera kommuner i Örebro län, inklusive Karlskoga kommun, är medlemmar.