Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nyligen har invigts på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Vid invigningen deltog utbildningsminister Mats Persson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, sitter i planerings- och projektgruppen för Cybercampus och har en aktiv roll i det nya svenska cybersäkerhetslandskapet: ”Efter ett långt förberedande arbete är vi glada att Cybercampus nu officiellt kan komma igång med sitt arbete. Enligt våra planer ska jag i framtiden hjälpa till att etablera Cybercampus Sweden PhD Graduate School. Detta kommer att vara en viktig men också utmanande uppgift och jag ser fram emot att bidra i det avseendet”, säger hon.

Cybercampus Sverige är en nationell satsning och ett samarbete mellan universitet, yrkeshögskolor, institut, myndigheter och företag över hela Sverige. Cybercampus Sverige syftar till att möjliggöra banbrytande och lättrörlig forskning, innovation och utbildning för cybersäkerhet och försvar, bortom det som är möjligt för enskilda organisationer att åstadkomma. Satsningen ska möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet, och resultaten ska stärka så väl samhällets motståndskraft som Sveriges konkurrenskraft.  

David Olgart på KTH är föreståndare vid Cybercampus Sverige. Han berättar att nu när Cybercampus är invigt har Sverige fått samma förutsättningar som länder som Schweiz, Tyskland och Frankrike har sedan tidigare. Nationer med samma behov av kompetensförsörjning, forskning och innovation på cybersäkerhetsområdet. ”Nu kan vi nyttiggöra resultaten från planeringsprojektet som varit avgörande för att omhänderta alla kloka synpunkter som förts fram i workshopar och möten med intressenter från hela Sverige”, säger David Olgart.

Direkt från start påbörjas personalrekrytering för att etablera Cybercampus Sveriges nationella utbildnings- och forskningsmiljö. Arbetet med att detaljera färdplanen framåt, till exempel genom workshopar om utbildning och gemensam forskning, fortskrider också.

Vad händer på längre sikt?

”Det försämrande omvärldsläget och den senaste tidens cybersäkerhetsincidenter visar vikten av att ha en mötesplats för att ta tillvara expertråd och diskutera de komplexa utmaningar vi står inför. Det är nödvändigt för att bidra till ett motståndskraftigt och cybersäkert digitaliserat Sverige. Därför är det viktigt att etablera partnerskap som säkerställer tillgång till tvärvetenskapliga kompetenser och resurser från hela Sverige”, säger David Olgart.

Idén om ett cybercampus har funnits under några år, och initiativet kom ursprungligen från KTH, forskningsinstitutet RISE, och Försvarsmakten. Under 2022 etablerades ett Cybercampus Sverige planeringsprojekt med Karlstads universitet, MSB, Ericsson, och Saab, som ytterligare cybersäkerhetsaktörer.

Cybercampus Sverige
Cybercampus Sverige ska stärka Sveriges cybersäkerhet och motståndskraften i det alltmer digitaliserade och uppkopplade samhället. Regeringen satsar drygt 100 miljoner kronor på utveckling av projektet de närmaste åren. Akademin och organisationer från de offentliga och privata sektorerna ska samverka och skapa utväxling av regeringens satsning genom banbrytande och gemensam forskning, innovation och lättrörlig utbildning. Cybercampus Sverige finansieras även med bidrag från Vinnova via Teknikföretagensprogram Avancerad digitalisering. Planeringsarbetet för Cybercampus Sverige har letts av KTH, RISE, Försvarsmakten, Karlstads universitet, Saab, Ericsson och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Fler än 150 personer från lärosäten, företag och myndigheter från hela Sverige deltog i planeringsarbetet.