Emburse, en av de globala ledarna inom kostnadssoptimering, har publicerat resultaten av sin senaste forskning om attityder om hållbarhet bland brittiska affärsresenärer. Undersökningen, som genomfördes i maj månad, omfattar 1 003 anställda från 254 arbetsgivare som frågades var hållbarhet passar inom deras affärsreseagenda, eftersom resevolymerna närmar sig nivåer före pandemi. Uppgifterna visade att även om miljön står i fokus för många företag och deras anställda, har majoriteten ännu inte omsatt goda avsikter till konkreta åtgärder och skjuter över ansvaret på varandra vad gäller att implementera hållbart resande.

Enligt rapporten säger 38 procent av företagen att de ökat sina investeringar i hållbarhet, och 71 procent rapporterade att de hade en formell hållbarhetspolicy eller riktlinjer på plats. Men endast 37 procent av dessa företag tillämpar aktivt dessa policyer under bokningar och godkännanden av resekostnader.

Endast en av sex anställda nämnde hållbarhet som sin viktigaste prioritet när de gjorde resplaner, betydligt lägre än både kostnaden och resenärens bekvämlighet. Även om miljöhänsyn fortfarande har låg prioritet under bokningsprocessen för affärsresenärer, sa 71 procent att deras arbetsgivare borde göra mer för att möjliggöra hållbara resor. Samtidigt var majoriteten (76 procent) av de anställda också överens om att de skulle ta ett mer hållbart transportsätt om ekonomiska incitament eller hållbarhetsprogram fanns tillgängliga.

Sedan Emburses undersökning 2021 om hållbara affärsresor efter pandemin har de anställdas efterfrågan på incitament för hållbara resor ökat med 19 procent. Uppgifterna för 2021 fann också att bara en av nio (11 procent) arbetsgivare angav hållbarhet som en viktig faktor för affärsresearrangemang. Två år senare är resekostnaderna i slutänden den viktigaste faktorn när det gäller att boka affärsresor för både företag och anställda.

”Affärsresor har trotsat förväntningarna genom att se en nästan fullständig återgång till pre-pandeminivåerna. Men vi kan inte bara gå tillbaka till business as usual när det gäller utsläpp. Både företag och resenärer måste arbeta för att minska sitt koldioxidavtryck. Det är lovande att fler organisationer inför hållbarhetsriktlinjer och policyer, men dessa data visar att vi fortfarande har en lång väg kvar att gå tills det blir en prioritet”, säger Jeroen van Velzen, Senior Vice President, Travel & Mobility på Emburse.

”Medan reseansvariga strikt kunde tillämpa sina företags policyer för att hjälpa till att uppnå koldioxidmål, riskerar denna hårdhänta strategi att fjärma resande anställda. Att utbilda resenärer om effekterna av deras resor i lättförståeliga termer, som hur många hus som kan drivas av energin som används på en resa, kan leda till mycket högre nivåer av efterlevnad. Arbetsgivare måste förse anställda med verktyg för att fatta smartare beslut, och anställda måste använda den insikten för att göra mer miljövänliga resplaner. Vi måste gå bortom tomma ord vad gäller miljöfrågor och omvandla goda avsikter till meningsfull handling.”

Frågan vi ställer oss är förstås: Vad skulle motsvarande undersökning i svenska företag ge oss för nya kunskaper? Gör vi det här bättre än företagen i Storbritannien?