När världen navigerar den nya arbeta-hemifrån-kulturen, förlitar sig många företag på organiserade personliga upplevelser för att stärka företagskulturen, men eventindustrin känner för närvarande av trycket som ett resultat av detta, visar nya data. Nästan nio av tio eventproffs, 87 procent, understryker att event behövs mer än någonsin i dagens distansarbetslandskap, enligt en undersökning av teamet på IBTM World som en del av deras The Culture Creators Report 2023. Personliga upplevelser anses vara avgörande för att skapa relationer, förbättra teamets prestationer och öka teamets moral eftersom arbetsplatserna är mer fysiskt segregerade än någonsin.

”Det säger sig självt att evenemang är tillbaka med besked efter pandemin, och även om det ofta känns som något från det förflutna, upplever vi för närvarande en annan epidemi: utbrändhet. Stress är inte något nytt ämne för evenemangsplanerare, men vi arbetar med nya utmaningar. Detta tar utan tvekan ut sin rätt på branschen, vilket våra data belyser, och vi måste göra mer för att stötta mitt i den ökade pressen”, säger Nick Nagle, marknadschef på IBTM World. Detta är ett resultat av att distansarbetet har ökat femfaldigt sedan pandemin. Enligt data, utfördes fem procent av heltidsarbetet hemifrån 2019, men dagens siffra har stigit till så mycket som 25 procent på bara tre år. Denna ökning motsvarar vad som registrerades under nästan 40 år före 2020.

Som ett resultat av detta medger nästan fyra av fem (79 procent) av eventproffsen att de erkänner att de upplever sina arbetsroller som mer stressande idag än före pandemin. Detta år, rankades yrket som det tredje mest stressande jobbet i världen, rankat bara under ’militärtjänstgöring’ och ’hemsjukvårdare’. Det listades som ett jobb med högre stress än lärare, räddningspersonal, kirurger och socialarbetare. Nästan två tredjedelar (61 procent) förklarar detta med ökat ansvar, där deras utvecklade roller nu betonar teknik, data och digital kapacitet. Idag tvingas evenemangsarrangörer att utforska idéer utanför den traditionella komfortzonen med ett landskap av alltmer digitalt aktiverade målgrupper och framväxten av ny upplevelseteknik, något som var superladdat under pandemin. Men med ökat ansvar, ökad press och mer arbetsbelastning (tre fjärdedelar rapporterar en ökning av antalet evenemang som de planerar) rapporterar hela 90 procent av de yrkesverksamma inom eventindustrin att deras belöningspaket inte har ändrats.

Detta innebär att de som arbetar inom branschen förväntas ta på sig mer utan någon extra kompensation, vare sig ekonomisk eller i form av förmåner. Situationen är sannolikt en stor besvikelse för många, med tanke på att två tredjedelar (66 procent) av de yrkesverksamma inom eventindustrin anser att företagen förstår vikten av event och ger industrin det erkännande den förtjänar, men inte människorna bakom den. Det tyder på potentiella framtida rekryterings- och retentionsproblem för branschen, vilket kan ha en skadlig inverkan i en tid då personliga upplevelser behövs mer än någonsin. Forskning från The American Psychological Association visar att så många som hälften av de anställda som känner sig undervärderade kommer att söka sig till en ny roll inom ett år. Jessica Charles, Vice President of Programming and Events på Forbes, säger: ”Den största risken är att förlora talanger. Folk kan ge upp och säga att de inte orkar längre, eftersom det är ett mycket krävande jobb både fysiskt och mentalt. Min största oro är att förlora människor som jag vet är fantastiska eventmänniskor, men de kan inte göra det längre.”

Detta är särskilt oroande när evenemang är viktigare än någonsin inom näringslivet. Så många som fyra av fem (81 procent) betonar att evenemang är avgörande för att skapa och stärka teamrelationer. Nästan två tredjedelar (65 procent) anser att gemensamma evenemang är en katalysator för att förbättra teamets prestation, och 67 procent anser att evenemang bidrar till att höja lagandan. Men, trots sin betydelse, innebär förändringen på arbetsplatsen många utmaningar för arrangörerna. Eventplanerare kommer sannolikt att behöva erbjuda fler incitament för att uppmuntra deltagarna att lämna sina hemmakontor, särskilt eftersom de drabbas av högre rese- och boendekostnader. Men trots dessa hinder och påfrestningar skulle nästan två tredjedelar (64 procent) rekommendera branschen till vänner och familj, vilket ytterligare befäster passionen och engagemanget hos eventproffs och understryker vikten av att ge dem tillräckligt erkännande för sitt engagemang.

IBTM har integrerat en ’ReFuel’-zon i sitt evenemang 2023, som ger deltagarna tid och utrymme att koppla av och ladda sina fysiska och mentala batterier. Här erbjuds ljud- och aromaterapi och ett arbetsområde för ensamarbete för att ge en paus från mässgolvet.

Fullständig rapport tillgänglig här.