Det föreslagna projektet, kallat Dogen City, kommer också att tillhandahålla spjutspetssjukvård till dess 40 000 invånare. Hållbarhet är trots detta inte det enda fokus i N-Arks banbrytande flytande stadskoncept.

Den Japan-baserade maritima startupen har planer för en stad som ska heta Dogen City, en flytande metropol som inte bara kommer att anpassa sig till klimatförändringar utan också tillhandahålla banbrytande hälsovårdstjänster och förebyggande av sjukdomar till sina invånare. Med en yta på 390 hektar kommer staden att hysa 40 000 människor, fördelat på 10 000 invånare och 30 000 besökare eller turister. Den cirkulära strukturen ska enligt planerna motstå naturkatastrofer och innehålla allmännyttiga bostäder, medicinska forskningscentra, produktionsanläggning för livsmedel och till och med en uppskjutningsplats för rymdfarkoster.

”För att upprätthålla stadens affärer och lösa problem måste politik, affärs- och teknikstrategier samlas för att skapa en ny havsekonomi”, skriver N-Ark på sin hemsida. Dogen Citys design kommer att bestå av tre lager eller vad företaget har kallat ”industrier”, var och en med sitt eget syfte. För det första finns det en beboelig, självförsörjande sjöfartsby som kommer att tillhandahålla levande infrastruktur och främja mental och fysisk egenvård. Ringformen skyddar den också från hotet om en tsunami. Dessutom innefattas även ett undervattensdatacenter som naturligt kyls av havet, vilket minskar energiförbrukningen. Och slutligen kommer det sista lagret att hämta inspiration från SpaceX och fungera som uppskjutnings- och landningsplats för raketer.

Att bo i Dogen City innebär att invånare kan delta i dagliga telemedkonsultationer som använder sensorer, blodprover och nya analysmetoder för att utvärdera sin hälsa. Dessutom kommer de också att ha tillgång till avancerad robotkirurgi och läkemedelsforskning. När det gäller mat kommer funktionella ingredienser och grödor att odlas på plats med hjälp av innovativ odlingsteknik som är beroende av havsvatten som näringskälla för växter. Projektet kommer att producera nästan 7 000 ton mat årligen och generera 22 265 000 kW kraft. ”Konceptet är medicin, mat och bostäder från samma källa”, tillägger N-Ark.

För närvarande finns det ingen exakt plats bestämd var Dogen City kommer att ligga eller en tidsplan för färdigställandet.