Uppsala har under det senaste decenniet haft en stark tillväxt av möten och idrottsevenemang och när Destination Uppsalas årliga rapport för mötes- och evenemangsåret nu publiceras för 2022 är det glädjande att få bekräftat att de planerade mötena och idrottsevenemangen för 2022 fortsatt var fler än tidigare år.

Det har funnits en oro och osäkerhet kring mötesindustrins återhämtning efter pandemin och om pandemiåren förändrat beteenden för hur vi möts och tar del av evenemang. Destination Uppsala med samarbetspartners har varit beredda på förändringar, även om prognoser för 2022 och åren framöver inte visat tecken på avmattning eller negativa trender.

”Glädjande är att mötes- och idrottsevenemangsåret 2022 inte blev ett undantag i Uppsalas uppåtgående kurva, trots en hackig start under årets första tre månader. Det blev ett bra år. Många längtade uppenbarligen efter att få mötas och matchas på riktigt igen”, säger Anna Lindström, chef möten & evenemang, Destination Uppsala.

Av de möten och idrottsevenemang som kvalar in i årsrapporten för 2022, genomfördes 163 av 212 möten och 69 av de 81 planerade idrottsevenemang fysiskt. Detta kan jämföras med normalåret 2019 då 185 möten och 53 idrottsevenemang arrangerades. Statistiken för de möten som är inkluderade i rapporten visar turistekonomiska effekter till näringslivet om 226 miljoner kronor, om alla hade kunnat genomföras enligt plan.

När det kommer till Uppsalas position i jämförelse med andra städer sticker Uppsala ut positivt. Den nationella föreningen Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) följer årligen antal nationella möten och Uppsala har toppat listan som arrangörsstad sedan start. På världsrankingen över mötesstäder, som genomförs av International Congress and Convention Association (ICCA), ligger Uppsala på en delad plats 100, i gott sällskap av städer som Cambridge, Malaga, New Delhi, Nice, San Diego och Tammerfors. Sedan 2019, då den senaste rankingen gjordes, har Uppsala klättrat 12 placeringar.

”När det kommer till innevarande år, 2023, ser det ut att kunna bli ett nytt rekordår. I maj 2021 tog vi fram en prognos för mötes- och idrottsevenemangens tillväxt i Uppsala, baserat på 2019 års siffror. Vi uppskattade att antalet möten skulle öka lite över tre procent och antalet idrottsevenemang med över 15 procent i snitt per år under den kommande fyraårsperioden (2022–2025). Redan idag kan vi konstatera att det är en prognos i underkant. Utifrån vår prognos idag för helåret 2023 ser vi en ökning med åtta procent för möten och en ökning om 15 procent för idrottsevenemang. Det är glädjande”, säger Anna Lindström.

”Aktiviteter i form av möten och evenemang är otvivelaktigt positiva för vår besöksnäring och en bra marknadsföringskanal för återkommande besök. Men de kan också bidra till kompetenshöjning, talangattraktion, ökade investeringar och en aktiv vardag och fritid för uppsalabor i alla åldrar. Möten och evenemang är viktiga förutsättningar för kunskapsutveckling och idégenerering, och sker de på hemmaplan kan flera delta, utvecklas och lära.”

Läs hela rapporten.