I distansarbetets tidsålder har möten fått både nya definitioner och betydelse. Förutsättningarna har förändrats och skapat nya möjligheter som flexibilitet, tidsbesparingar och hållbarhet genom till exempel minskat resande. Men det har också medfört risker som till exempel att fler medarbetare jobbar i silos och upplever splittring – att företagskulturen blir lidande. Motreaktionen låter inte vänta på sig. Svenska Mötens senaste trendrapport visar att nu bokas allt fler konferenser i syfte att bygga företagskultur.

Företagskultur anses numera viktigare för prestation än organisationens strategi eller verksamhetsmodell enligt 66 procent av chefer på ledningsnivå och styrelseledamöter i en internationell studie genomförd av PwC. Ett annat exempel på detta är att fler och fler företag byter namn på HR-avdelningen till People and Culture. Men det finns mycket kvar att göra. I en stor studie genomförd av Duke University säger över 90 procent av ledarna att de förmodligen skulle kunna förbättra sin kultur, men färre än 20 procent säger att de faktiskt gör något åt den.

Svenska Möten växlar upp

Intresset för företagskultur är stort och växande och det finnas mycket outnyttjad potential för de företag som satsar på detta. Svenska Möten växlar nu upp sitt erbjudande som mötespartner för att täcka en större del av den värdekedja som bygger företagskultur på företag. Som ett led i att utveckla och driva detta arbete framåt har Jannis Norén Karras befordrats till vice vd och kommersiell chef.

”Konferensen, som tidigare sågs som en enskild aktivitet, omges alltmer av efterfrågan på ett ekosystem av tjänster: En hel värdekedja”, säger Jannis Norén Karras.

Med värdekedja menas att samtliga aktiviteter som skapar värde i ett tjänste- eller produktflöde samlas i en enda affärsmodell. Även här visar Svenska Mötens trendrapport på en ökad efterfrågan kring styrning, upphandling och rapportering tillsammans med rådgivning, stöd och avlastning kring mötesplanering, genomförande och mötesinnehåll liksom kompetensutveckling. Och trendrapporten visar att logiken med värdekedjor syns i många branscher.

”Det är ett stort spann att klara av hela raden av tjänster kring möten, från strategisk nivå till operativ avlastning och rådgivning kring mötesinnehåll. Det är inte alla som har den förmågan. Den aktör som kan hjälpa kunderna genom hela kedjan kommer få konkurrensfördelar”, säger Jannis Norén Karras.

Förstärkning med kända branschprofiler

För att öka takten med att utveckla och stärka kunderbjudandet rekryteras Lena Mägiste som senior projektledare. ”Lena är, med sin bakgrund och erfarenhet som vd för både Akademikerresor och LM Travel, ett perfekt tillskott till vårt team”, säger Jannis Norén Karras.

”Ett av Lenas uppdrag är att utveckla värdekedjan med ett utvidgat kunderbjudande, med allt från innehållsproduktion till helhetslösningar av konferenser och eventproduktion, som till exempel kickoff, invigningar, jubileum, incentiveresor, personalfester med mera. Som en del i detta arbete har Svenska Möten anlitat Creative Meetings som partner. Creative Meetings är en av de största aktörerna inom event och består av ett team av eventspecialister som hjälper till med både strategier och genomförande av B2B-event och medarbetarevent. Ett stort event är inte sällan en av de största och viktigaste aktiviteterna ett företag gör under året.”

”Tillsammans med Svenska Möten kommer vi på Creative Meetings hålla kunderna i handen hela vägen, med allt från planering, innehåll till genomförandet”, säger Lotta Karlsvärd, vd på Creative Meetings. ”Värdekedjan kommer löpande kompletterats med experter och underleverantörer utifrån de behov kunderna har på en strategisk partner inom möten.”

”Oavsett storlek och komplexitet på ett möte kan kunden vända sig till Svenska Möten för hjälp samt känna trygghet i att investeringen skapar stort värde för dem”, säger Jannis Norén Karras.