Projektet Rätt Kurva kommer ursprungligen från Tyskland och drivs i Sverige av Polisen, NOA och Socialstyrelsen, med organisationen Beredskapslyftet som mellanhand mellan myndigheter och näringsliv. Projektet är ett långsiktigt brottsförebyggande program där polismyndigheten och socialtjänsten samarbetar, och nu går Strawberry in i projektet för att på sikt kunna bidra med jobb och mentorskap till familjerna i programmet. I dagsläget möjliggör finansieringen fortsatt samverkan mellan myndigheter och näringsliv.

”Vi är ett bolag som har i vårt DNA att bidra till lösningar på de utmaningar samhället har. Det partnerskap med Rätt Kurva som vi nu går in i känns oerhört bra i magen. Det är en beprövad metod och vi gör gemensam sak med stora, kraftfulla och oerhört kompetenta partners i syfte att minska gängkriminaliteten och bidra till att människor får möjligheten att genom jobb ordna för sin försörjning”, säger Torgeir Silseth, koncernchef Strawberry.

Den svenska metoden i Rätt Kurva bygger på att polismyndigheten samverkar tätt med socialtjänsten, och att de tillsammans identifierar barn som visar starka tecken på att befinna sig i riskzonen för grov kriminalitet. Även familjens situation värderas och i denna del kommer näringsliv och civilsamhälle ha en mycket viktig roll genom att skapa förutsättningar för långsiktiga positiva förändringar för familjerna.

”Vi är väldigt glada över partnerskapet med Strawberry som gör att vi har möjlighet att stötta fler familjer och deras behov. Vi vet att många barn och ungdomar behöver ha meningsfulla fritidsaktiviteter i ett bra sällskap, men att kostnaden ofta är för hög för många och där gör denna gåva skillnad. Vi ser också fram emot partnerskapet med Strawberry för de möjligheter till arbete som det kan innebära för ungdomar och föräldrar som behöver få arbetslivserfarenhet för att komma in på arbetsmarknaden”, säger Malin Crona, projektledare Rätt Kurva hos Beredskapslyftet.

Projektet inleds i Södertälje, Göteborg Nordost och Linköping men har utvecklats i Tyskland sedan 2011. Målet är att minska nyrekryteringen av barn till de kriminella gängen genom att öppna dörrar som leder bort från kriminalitet, samt skapa större trygghet i utsatta områden och i samhället i stort. Strawberry går in som medfinansiär och partner för att möjliggöra Beredskapslyftets fortsatta arbete.