I Hotel Construction Pipeline Trend Report från tredje kvartalet 2023, utgiven av Lodging Econometrics (LE), konstaterar analytiker att Europas totala byggpipeline för närvarande uppgår till 1 673 projekt/249 264 rum, en ökning med 1 procent jämfört med föregående år (YOY).

Europas lyx-, övre exklusiva-, exklusiva- och ekonomikedjor visar alla ökningar av projektantalet jämfört med Q3 2022. Lyxprojekten ökade med två procent jämfört med föregående år, bara tio projekt från segmentets högsta nivå någonsin, och avslutade kvartalet med 139 projekt/18 515 rum. Den övre skalan av kedjor ökade med tre procent av projekten YOY, med 284 projekt/46 717 rum. De exklusiva europeiska projekten ökade med tre procent jämfört med föregående år och står för 26 procent av projekten i landets totala byggpipeline med 439 projekt/71 178 rum. Ekonomiprojekten ökade med fem procent till 157 projekt/20 042 rum vid kvartalets slut.

Vid utgången av det tredje kvartalet 2023 pågick 759 projekt/114 842 rum. Projekt med planerad byggstart under de kommande 12 månaderna uppgår till 411 projekt/63 154 rum, medan projekt i tidig planering uppgår till 503 projekt/71 268 rum. Antalet varumärkeskonverteringar i regionen ökade med 15 procent jämfört med föregående år och uppgick till 374 projekt/49 893 rum. Byggstarterna ökade med 17 procent jämfört med föregående år, till 91 hotell/11 436 rum, och nya projektanmälningar (NPA) ökade också under Q3 med 20 procent jämfört med föregående år, till 107 projekt/13 536 rum vid kvartalets slut.

Storbritannien fortsätter att ha det största antalet projekt i regionens pipeline under Q3, med 322 projekt/44 259 rum. Tyskland följer därefter med 201 projekt/32 889 rum, Portugal med 125 projekt/15 055 rum och Frankrike med 121 projekt/13 613 rum. Därefter kommer Turkiet med 114 projekt/16 907 rum och en ökning med 33 procent av projekten jämfört med föregående år.

De europeiska städer som har de största projekten i pipeline vid kvartalets slut leds av London med 79 projekt/14 078 rum och Istanbul, som ökade med 20 procent jämfört med föregående kvartal, med rekordhöga 48 projekt, motsvarande 7 936 rum. Därefter följer Lissabon med 37 projekt/4 070 rum, Dublin med 34 projekt och rekordhöga 6 492 rum samt Düsseldorf med 30 projekt/5 465 rum.

Till och med det tredje kvartalet har 241 nya hotell öppnats i Europa, motsvarande 32 191 rum. Enligt LEs prognos för nya hotellöppningar kommer ytterligare 99 hotell/13 519 rum att öppnas fram till årets slut. LE-analytikerna förväntar sig att nya hotellöppningar kommer att fortsätta att stiga under de kommande åren, med 356 hotell/48 888 rum planerade att öppna 2024 och klättra ännu högre till 406 hotell/56 127 rum förväntade att öppna 2025.