Clarion Hotel Sign tar nu hotell­upplevelsen till en ny nivå ge­nom att vara först i världen med att implementera Turnpikes system med smarta klockor för person­alen. Målet är att er­bjuda gästerna en bättre service genom att hotellet opti­merar sin dagliga drift.

Clarion Hotel Sign har en vision om att öka livs­kvalitet­en för såväl gäster som personal. Initiativ premieras som hjälper till med att uppfylla bolagets löfte om en mer personlig och passionerad upp­levelse som över­träffar gästernas för­vänt­ningar. Nu är hotellet först ut i världen med att koppla upp person­alen med hjälp av Turnpikes system med smarta klockor.

”För hotell­gästerna blir det nästan som magi, vi ser dem innan de ser oss. För oss i person­alen blir jobbet mycket roligare och lättare”, säger Lia Djerf, recep­tion­ist, Clarion Hotel Sign.

Systemet möjlig­gör att rätt person alltid är på rätt plats i rätt tid för att över­träffa gästernas för­vänt­ningar. För Clarion Hotel Sign är både gäst­nöjdhet och med­arbetar­nas väl­befinnande alltid i fokus. Med Turnpike finns möjlig­heten att jobba pro­aktivt i de service­inrikt­ade avdelning­arna såsom recep­tionen, konferensen, spa och restaurang. Med­arbet­ar­na får individ­uella med­delanden i sin smarta klocka om det till exempel behövs support i recep­tionen, om IT-support behövs till ett av kon­ferens­rummen eller om en gäst önskar hjälp på spaet. När en notis skickas vibrerar klockan och det är lätt för med­arbetarna att priori­tera och effektivi­sera. Diskret, effektivt och användar­vänligt.

”På Clarion Hotel Sign är vi fast beslutna om att alltid gå i bräschen med innovation, alltid ligga i fram­kant och leverera ökad livs­kvalitet för såväl gäster som med­arbet­are. Med Turnpike så framtids­säkrar vi en bättre hotell­upplevelse för alla som väljer oss – gäster och med­arbet­are”, säger David Viklund, hotell­direktör.

Genom denna opti­mering blir Clarion Hotel Sign först i hotell­branschen att jobba med en teknisk lösning som Turnpike. ”Vi på Turnpike är stolta och glada över att välkomna Clarion Hotel Sign som det första hotellet i världen som implemen­terar vår lösning. Vi ser att vi kan revolu­tion­era hur hotell­branschen arbetar med person­alen och gäst­bemöt­andet för att höja service­nivån och optimera driften av modern hospitality”, säger Carl Norberg, co-founder på Turnpike.