Konferens för hållbara evenemang med över 200 deltagare som diskuterar lösningar för evenemangsbranschen.

Med fler än 200 deltagare skickade Sustainable Events Conference – Shaping the Future (SECON) en stark signal för en hållbar framtid. Evenemanget, initierat av GCB German Convention Bureau och EVVC European Association of Event Centres, ägde rum i Osnabrück i Tyskland den 14 och 15 februari. Förutom de drygt 200 deltagarna på plats vid OsnabrückHalle eventcenter, deltog ytterligare 30 digitalt via livestream. Innehållet och resultatet av diskussionerna från SECON kommer att publiceras i en rapport inom kort.

SECON 2023 styrdes mycket av idén om gemensamma åtgärder och förbättrat samarbete. Konferensen inleddes med ett science slam av Dr. Maria-Elena Vorrath, som satte tonen redan från början: arrangörerna GCB och EVVC hade skapat en agenda som gjorde det möjligt för alla intressenter inom eventindustrin att gemensamt utveckla koncept och lösningar för att motverka effekterna av klimatförändringar som ett sätt att nå verkliga framsteg mot nollutsläpp och målen i Paris-överenskommelsen.

Varje punkt på agendan för två dagarskonferensen bidrog med en värdefull del till det övergripande SECON-evenemanget. Detta inkluderade workshops om hållbarhetsstrategier, kommunikation och utbildning, bästa praxis från evenemangsindustrin eller en panel om “Net Zero Carbon Events”.

“Hållbarhet är en nyckelaspekt i evenemangsarrangörers beslutsfattande”, säger Matthias Schultze, GCB:s vd, med hänvisning till resultaten från den senaste 2022 Meeting & EventBarometer-undersökningen. “Med SECON ville vi därför sammanföra tjänsteleverantörer längs hela leveranskedjan av affärsevenemang för att gemensamt utveckla hållbara lösningar för Tyskland som mötesdestination.”Viktiga resultat från alla SECON-sessioner kommer att publiceras i en rapport inom kort.

Deltagarna utforskar de lokala omgivningarna

Tron på att viktiga steg på vägen mot en hållbar framtid bara kan tas tillsammans innebär också att man ser bortom och hittar inspiration utanför den egna industrin. SECON 2023s deltagare kunde därför välja mellan en av fem aktiviteter utanför anläggningen, som inkluderade att besöka lokala e-mobilitets- eller B Corp-företag, den tyska federala miljöstiftelsen och ett innovationscenter på platsen för en tidigare godsdepå eller en guidad stadsrundtur för att utforska den historiska staden Osnabrück.

“Evenemangsställen och deras omgivning representerar hela mångfalden av affärsevenemangsdestinationerna”, säger Ilona Jarabek, ordförande för EVVC. “Exemplet Osnabrück visar hur konferensdeltagare kan dra nytta av att utforska den lokala miljön och inspireras av den. Vår gemensamma uppgift är nu att implementera den drivkraft vi har fått på SECON i vårt dagliga arbete”.

Utsikter: SECON 2025

GCB och EVVC har tillsammans anordnat sin hållbarhetskonferens i fler än tio år, som visar ett starkt engagemang för en hållbar evenemangsindustri. 2023 återlanserades denna tidigare “greenmeetings and event conference” som den nya Sustainable Events Conference – Shaping the Future, baserad på en 360-graders förståelse för hållbarhet. Nästa SECON är planerad att äga rum 2025 och arrangörerna kommer att meddela detaljer om detta inom kort.