Stockholm har ett gott rykte och anses ligga i framkant kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Men det goda arbetet reflekteras inte alltid i internationella rankningar. Det vill Sustainable Meet Stockholm ändra på. Ett samverkans- och marknadsföringsprojekt med målet att sätta Stockholm på kartan som den självklara destinationen för hållbara möten och events.

Syftet är att samla besöksnäringen kring en gemensam kommunikation och plattform för att tillsammans lyfta och positionera Stockholm som en hållbar mötesdestination på den internationella och nationella marknaden, och göra Stockholm till det självklara valet för hållbara möten. Idéen är att arbeta tillsammans för att bättre synliggöra alternativ för kunden och på så sätt stärka den egna affären.

Projektet startade 2020. Det är ett privat initiativ och drivs av besöksnäringen med Visit Stockholm som strategisk partner. Efter en första lyckad projektperiod där fokus låg på att visa upp alla partners olika produkter under en fam-tour, samt bygga en digital plattform och erbjuda utbildning inom hållbarhet, har en andra projektperiod precis tagit sin början.

Tillsammans med många kvalitativa och engagerade partners fortsätter Sustainable Meet Stockholm att långsiktigt samverka för att skapa en stark och hållbar mötesindustri.