För Radisson Hotel Groups prisbelönta hållbarhetsprogram var 2023 ett fantastiskt år. Koncernen gjorde betydande framsteg i sin övergång till Netto Noll år 2050, uppnådde viktiga milstolpar inom medarbetarengagemang och mångfald och fortsatte att blicka över gränserna för att förena hotell- och restaurangnäringen med en växande efterfrågan från konsumenterna på ett miljövänligt resande.

Utgivningen av Radisson Hotel Groups hållbarhets­rapport Responsible Business Report 2023 tillkännager att det var 35 år sedan koncernen publicerade sin första banbrytande miljöpolicy – den första någonsin i branschen. Rapporten från 2023 redogör för de viktigaste initiativen och milstolparna som koncernen har uppnått under det senaste året inom områdena Think People, Think Planet och Think Community, samt framstegen i sin omvandling mot Netto Noll senast år 2050.

Som ett globalt branschledande hållbarhetsföretag fortsätter koncernen att utveckla sina hotell och processer för att blir mer hållbara och möta den växande efterfrågan från konsumenterna på miljövänligt resande genom till exempel lanseringen av Hotel Sustainability Basics (HSB).

Efter godkännande av sitt närtida vetenskapsbaserade koldioxidutsläppsmål för 2030 av Science Based Targets Initiative (SBTi), fick koncernen godkänt för sina vetenskapsbaserade Netto Noll-mål, vilket innebär att företagets mål är anpassade till denprivata sektorns bidrag till de globala klimatmålen enligt COP21. Denna validering stöder Radisson Hotel Groups vision att separera koldioxidutsläppen från affärsutvecklingen, minska utsläppen av växthusgaser med 46 procent senast 2030 och arbeta mot Netto Noll år 2050. Koncernens insatser har redan gett betydande resultat med en anmärkningsvärd minskning av koldioxidutsläppen på 35 procent per kvadratmeter sedan 2019. Koncernens resultat med minskade koldioxidutsläpp bekräftades av TÜV Rheinland, inklusive bedömningen av bevis som är relevanta frivillig rapportering av utsläppsinformation, på urvalsbasis.

En viktig prioritering för Radisson Hotel Group är att se utanför sina företagsgränser för att spela en större roll roll inom hotell- och restaurangbranschen genom att uppmuntra hotell och resenärer runt om i världen dears hållbarhetsresa. Som en ledande supporter av bdet tvärindustriella initiativet Pathway to Net Positive Hospitality och Hotel Sustainability Basics, samt undertecknare av Glasgow Declaration och förespråkare för Nature Positive-visionen för hotell- och restaurangbranschen, befinner sig Radisson Hotel Group i framkant för hotell- och restaurangbranschens hållbarhetsutveckling.

Radisson Hotel Group strävar efter att lansera hållbarhetsmärkning på alla sina hotel och fortsätter att rulla ut Hotel Sustainability Basics (HSB). För närvarande utvärderas 50 procent av koncernens hotell och 179 hotell är helt HSB-godkända medan ytterligare 165 hotell är certifierade med miljömärkning.

”Hållbarhet är en viktig del av vår strategiska femårsplan och nära anknuten till andra nyckelinitiativ som driver vår vision som ett meningsfullt varumärke för gäster, ägare och anställda. Vi fortsätter att investera i ESG och fokusera på kostnadseffektivitet samt intäktsmöjligheterna med att vara ett ansvarsfull verksamhet. Tillsammans med viktiga intressenter och sammarbetspartnets tror vi på att arbeta för hållbart resande, och göra hållbarhet till en integrerad del av våra 10 ledande varumärken”, säger Federico J. González, Executive Vice Chairman, Radisson Hotel Group.

Viktiga insatser

Think People  Som en inkluderande arbetsgivare som främjar mångfald, erbjuder Radisson Hotel Group meningsfulla karriär- och utvecklingsmöjligheter som inspirerar teammedlemmar och hjälper dem att växa både professionellt och som personer. Under 2023 deltog teammedlemmar i utbildning och utveckling i mer än 1,5 miljoner timmar. För tredje året i rad fick koncernen utmärkelsen av Forbes som en av världens bästa arbetsgivare inom rese- och fritidsbranschen. Fler viktiga Think People resultat:

 • 83 procent deltog i medarbetarundersökningen Radisson Listens.
 • 32 procent av kvinnorna innehar ledande positioner.
 • Åttonde yttrandet om slaveri och människohandel har avgetts.
 • 188 hotell har certifierats av Safehotels.

Think Community  Radisson Hotel Group samarbetar med flera organisationer för att hjälpa de lokala samhällena där de är verksamma. Koncernens långsiktiga samarbete med globala organisationer som SOS Barnbyar och Just a Drop har förbättrat flera tusen människors vardag runt om i världen. Fler viktiga Think Community resultat: 

 • 36 700 volontärtimmar från företagskontor och gruppmedlemmar på hotellet.
 • 29 500 människor har försetts med säkert dricksvatten genom koncernens program för återanvändning av handdukar och grön städning.
 • 1,3 miljoner har donerats kontant och in natura av företagskontor och hotell till icke vinstdrivande organisationer.
 • Över 670 000 euro har donerats kontant till SOS Barnbyar sedan början av partnerskapet.

Think Planet  I linje med åtagandet att uppnå Netto Noll senast 2050 fortsätter Radisson Hotel Group att genomföra konkreta åtgärder för nettonoll, skydd av biologisk mångfald och en rättvis värld. Fler viktiga Think Planet resultat från 2023: 

 • 35 procent minskning av koldioxidavtrycket per kvadradmeter sedan 2019.
 • 67 hotell använder 100 procent förnybar elektricitet och stor framgång nåddes när man aktiverade företagets förnybara energistrategi.
 • Alla möten koldioxidkompenseras helt och hållet, och ett koldioxidavtryck på 87 000 ton har kompenserats sedan 2019.
 • 970 laddningsstationer för elbilar i hela koncernen.

Här finns hela rapporten om ansvarsfullt företagande.