Nu är det klart att Malmös värdstadsprogram under Eurovision Song Contest kommer att certifieras som ett hållbart evenemang, tack vare en ambitiös policy med 148 olika aspekter. Med återvunnet glitter, klimat­smart mat och fossil­fria transporter, planerar Malmö stad en hållbar musik­festival. ”Vi är glada att kunna leverera nyheten att vi med god marginal uppfyller alla krav för ett certifierat hållbart evenemang. Malmö stad har redan en hållbar organisation i grunden och nu har vi fått en kvalitets­­stämpel på att det vi gör faktiskt fungerar”, säger Veronika Hoffmann, hållbarhets­­samordnare hos Malmö stad.

Insatser görs på flera plan för att minska evenemangets klimatpåverkan. Bland annat har platserna för det öppna programmet i staden valts utifrån var det redan finns hållbar infrastruktur, vilket skapar en bra upplevelse för besökarna utan att det behöver byggas nytt. ”Malmö valdes som värdstad mycket tack vare att vi är starka inom hållbarhetsområdet. Vi ligger i framkant när det gäller evenemang, ser till alla perspektiv inom området och har unika förutsättningar, bland annat för att staden är så kompakt och det finns goda förutsättningar för fossilfria transporter”, säger Karin Karlsson, managing director city host event, Eurovision Song Contest 2024.

I processen att uppfylla alla krav för ett certifierat hållbart evenemang har Malmö stad haft ett nära samarbete med företaget Greentime, specialiserat på hållbarhet inom evenemangsbranschen. ”Inför detta evenemang har Malmö stad tillsammans med medarrangörerna tagit ett stort steg i rätt riktning. Det har varit stora ansträngningar, allt från dialog med partners till upphandling av material, och jag hoppas att besökarna också kommer att kunna uppskatta detta fina arbete”, säger Simon Strandvik, vd för Greentime.

De som befinner sig i Malmö under Eurovisionveckan kommer att se hur stadskärnan kläs upp inför festen. Återvinning är en röd tråd för alla dekorationer. Till exempel tillverkas dekorationer av material som annars skulle ha kasserats, som återvunna textilier. Barn i Malmös förskolor och skolor är också involverade i det kreativa arbetet med att dekorera staden i Eurovisionens färger.

Hållbarhet i siffror – Eurovision Song Contest i Malmö
  • 70 procent av de föremål som ingår i ESC 2024-designen ska vara lånade, hyrda, second hand, delningstjänster, återanvända eller liknande. (Detta gäller inte så kallad ”city dressing”, alltså banderoller och skyltar som marknadsför Eurovision Song Contest).
  • 90 procent av alla dekorationer, inklusive alla banderoller och skyltar, ska återanvändas eller återanvändas efter det att Eurovision Song Contest har avslutats.
  • 100 procent av de måltider som serveras av Malmö stad ska vara vegetariska och ha ett lågt ekologiskt fotavtryck.
  • 50 procent av alla ingredienser som köps in av Malmö stad för måltider under Eurovision Song Contest ska vara ekologiskt producerade.
  • 100 procent av alla volontärer, bokade artister för scenerna och annan personal som arbetar med Eurovision Song Contest ska erbjudas gratis fossilfri transport runt Malmö genom kollektivtrafik, lokala cykeluthyrare eller elfordon.
  • 20 eller fler aktörer inom hållbar design, textil och mode ska synas i Malmös öppna Eurovision-program.

Om certifieringen för hållbara evenemang
Greentimes Sustainable Event-certifiering är en tredjepartscertifiering med oberoende revisorer som granskar en arrangörs arbete och validerar om arrangören har uppfyllt ett antal krav. För att bli godkänd som ett certifierat Sustainable Event har Malmö stad presenterat sitt hållbarhetsarbete inför Eurovision Song Contest baserat på 148 olika aspekter inom tre områden: organisatorisk, social och ekologisk hållbarhet.