Den 12 till 15 juni bjuder Helsingborg in världen till den internationella konferensen Biochar Summit 2023. Under fyra dagar samlas aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi för att samverka och diskutera användningen av biokol. Konferensen är tänkt att bli ett avstamp för en årlig konferens som hålls på olika håll i Europa.

Över 350 deltagare från hela världen deltar på konferensen och huvudtalare är Oliver Geden från German Institute for International and Security Affairs. Oliver Geden är bland annat medförfattare till FNs klimatpanels senaste rapport.

Biokol används idag främst som jordförbättrare och har stor potential ur både miljö- och klimataspekter. Teman som diskuteras under konferensen är jordhälsa, material, urbana applikationer, biokol som kolsänka samt regelverk. Efter konferensen kommer flera av deltagarna att göra en studieresa i Skåne för att lära sig mer om olika teknologier för produktion av biokol.

”Vi är väldigt glada över att få välkomna Biochar Summit 2023 till Helsingborg. Med vårt starka fokus på innovation och hållbarhet är vi den perfekta platsen för samtal och diskussioner om hur vi genom ny teknologi kan nå klimatmålen. Ska vi klara den globala omställningen så behöver vi utbilda och lära av varandra över landsgränserna”, säger Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande i beredningen för livskvalitet som samordnar Helsingborgs stads arbete med hållbar utveckling.

Konferensen hålls i samarbete mellan Helsingborg stad, European Biochar Industry (Europeisk branschorganisation) och Nordic Biochar Network (nordiskt forskarnätverk) där Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) representerar Helsingborgs stad.

Fakta: Så funkar biokol
Biokol är en förkolnad biomassa som produceras genom pyrolys (uppvärmning under syrefria förhållanden). Råvaran till biokol kan komma från organiska restprodukter som t ex trädgårdsavfall, träflis och slam. Biokol har en hög vatten- och näringshållande förmåga samt gynnar mikroorganismer. När biokol används utan att förbrännas skapas en kolsänka genom att kolet, som är mycket motståndskraftigt mot nedbrytning, stannar i fast form under mycket lång tid. NSR har investerat i en biokolsanläggning som tillverkar 1 500 ton biokol årligen av 7 000 ton trädgårdsavfall. Råvaran kommer från stadens parker och invånarnas trädgårdar och därmed skapas ett lokalt kretslopp. I processen skapas ett överskott på drygt 11 GWh vilket ger värme till cirka 700 villor varje år.