Succéår för handbolls- och basketcupen Lundaspelen, fler anmälda än någonsin till Åhus Beach och rekordsiffror för fotbollscupen Eskilscupen i Helsingborg. Ungdomscuperna i Skåne upplever just nu ett uppsving efter de tuffa pandemiåren. Och det är inte bara rörelseglädje, folkfest och ökad delaktighet bland barn och unga som cuperna bidrar till. De genererar också betydande intäkter till besöksnäring och handel. Det visar en färsk kartläggning som har genomförts av Visit Skåne.

Under 2023 lockades över 40 000 besökare från hela Sverige, och världen, till Skåne för att delta i idrottscuper som vänder sig till barn och unga. Tillsammans beräknas besökarna generera 150 miljoner kronor i turismekonomi och bidrog till att fylla hotell och kommersiella boenden runt om hela Skåne. Minst 50 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar uppskattas ha tillkommit till följd av cuperna.

Visit Skåne, Region Skånes destinationsbolag, står bakom kartläggningen som bygger på arrangörernas uppgifter från 2023. Målet med kartläggningen är att visa på de effekter som cuperna har på besöksnäring och handel. ”Det är otroligt glädjande att vi nu äntligen kan visa på vilka fantastiska resultat som allt det hårda arbete som idrottsföreningar runtom i Skåne lägger ner faktiskt ger tillbaka till samhället. Vi vet redan att idrottscuperna bidrar till ökad folkhälsa och ökad rörelse hos barn och unga, men med dessa siffor kan vi nu konstatera att de har en mycket viktig effekt på samhällsekonomin och det lokala företagandet”, säger Mikael Wigsten, utvecklare idrottsevenemang Visit Skåne.

Idrottsföreningar lättade efter succéåret

Barn- och ungdomscuper drivs ofta av ideella idrottsföreningar där volontärer står för de huvudsakliga arbetsinsatserna. Efter de tuffa pandemiåren ser nu många föreningar ett uppsving. Lundaspelen, som är världens största inomhusturnering i handboll, slog rekord i antal anmälda lag och ser också att fler och fler internationella lag väljer Lund. ”Det var en fantastisk känsla att få välkomna nästan 7 500 handbollspelande ungdomar från 116 klubbar och 12 länder till Lund. Det är en otrolig möjlighet för Lund med omnejd att visa upp sig som den idrottsdestination vi är samtidigt som vi ger ungdomar minnen för livet”, säger Hanna Frykman, ordförande för Lundaspelen

Åhus Beach som är Europas största beachhandbollsevenemang hade fler anmälda lag än någonsin 2023. ”Anmälningsläget inför sommarens Åhus Beachfestivals på Evenemangsstranden i Åhus har slagit alla rekord. Åhus Beach handboll har över 300 lag fler anmälda än i fjol och Åhus Beach fotboll har ökat antal anmälda lag med över 50 procent. Detta är viktigt för oss som eventbolag då det varit några tuffa år i samband med pandemin”, säger Lotta Gall, vd på Åhus Beach.

Även fotbollsklubben Eskilsminne IF i Helsingborg, som driver fotbollscupen Eskilscupen, ser tillbaka på ett mycket starkt år. ”Eskilscupen 2023 slog alla tidigare rekord med hela 873 deltagande lag och 2 786 fotbollsmatcher under tre dagar på 89 toppklassiga fotbollsplaner runtomkring i Helsingborg. Hotellen var fullbelagda i regionen och det totala spelarantalet uppsteg till 15 000 deltagare. Vi fick till en riktigt fin och stor inramning runt arrangemanget och därtill ett kanonväder som skapade oförglömliga minnen åt deltagare, supportrar och alla funktionärer”, säger André Petersson Turneringsledare för Eskilscupen.

Om undersökningen

Visit Skånes undersökning bygger på resultatet från en enkät som skickades till arrangörer av barn- och ungdomscuper i Skåne under vintern 2023. Totalt svarade 35 företrädare för cuperna vilket motsvarar en svarsfrekvens på 63 procent. Följande urval antaganden gjordes i beräkningar på materialet:

  • För beräkningarna togs endast deltagare under 18 år som inte bodde permanent i Skåne plus beräknat antal medföljande vuxen i beaktande.
  • För varje deltagare under 18 år som inte bodde permanent i Skåne antas 0,5 vuxna följa med (ex. ledare, stab eller förälder).
  • Deltagarna och medföljande vuxen antogs stanna så länge cupen pågick, men högst i fem dagar för de cuper som varade längre än så. Majoriteten av ungdomscuperna pågick max i tre dagar. 
  • Fördelningen av övernattningar mellan kommersiellt och icke-kommersiellt boende bygger på respondenternas svar. I de fall respondenten inte hade en uppfattning om hur deltagarna övernattat antogs endast 10 procent ha övernattat på kommersiellt boende och övriga 90 procent på icke-kommersiellt boende.
  • Beräkningar av turismekonomi bygger på tidigare genomförda studier av genomsnittliga utgifter per deltagare. Särskiljning gjordes mellan övernattningar på kommersiellt kontra ickekommersiellt boende. Deltagaravgifter/anmälningsavgifter inkluderades inte i beräkningen.

Beräkningarna bygger endast på de inkomna enkätsvaren. Ingen uppräkning eller justering gjordes för att kompensera för de uteblivna svaren.