Medlemsländerna i Bureau International des Expositions (BIE) har valt Saudiarabien som värdland för världsutställningen World Expo 2030 under organisationens 173e generalförsamling.

En majoritet på två tredjedelar av medlemsstaterna röstade för Saudiarabiens projekt att stå värd för världsutställningen 2030 i Riyadh under temat ’The Era of Change: Together for a Foresighted Tomorrow’ mellan den 1 oktober 2030 och den 31 mars 2031. Tre länder var med i tävlingen om att få arrangera världsutställningen 2030. Förutom Saudiarabien var de andra kandidaterna Sydkorea (Busan) med temat ’Transforming Our World, Navigating Toward a Better Future’ och Italien (Rom) med temat ’People and Territories: Förnyelse, inkludering och innovation’.

Efter tillkännagivandet av valresultatet sade BIEs generalsekreterare Dimitri S. Kerkentzes följande: ”På BIEs vägnar vill jag varmt gratulera Saudiarabien till valet som värdland för World Expo 2030. Under de kommande åren ser vi fram emot att arbeta nära Saudiarabien för att föra samman världen i Riyadh under temat ’The Era of Change: Together for a Foresighted Tomorrow’.”

Behöriga och närvarande medlemsstater, företrädda av delegater utsedda av regeringarna, valde värdland i en sluten omröstning med hjälp av elektronisk röstning enligt principen ett land, en röst. Med 119 röster i den första omgången valdes Saudiarabien direkt, eftersom landet fick den två tredjedels majoritet som krävdes.

Resultat från första omgången
  • Saudiarabien: 119 röster
  • Republiken Korea: 29 röster
  • Italien: 17 röster
  • Nedlagda röster: 0

Världsutställningar är globala sammankomster av nationer som tar itu med vår tids universella utmaningar. Dessa globala evenemang erbjuder en resa in i ett valt tema genom engagerande och fördjupande aktiviteter. Vart femte år, under upp till sex månader, välkomnar världsutställningarna tiotals miljoner besökare, ger länder möjlighet att bygga extraordinära paviljonger och förändrar värdstaden under flera år.

Den senaste världsutställningen, Expo 2020 Dubai, ägde rum under temat ’Connecting Minds, Creating the Future’ och fick över 24 miljoner besök. Nästa världsutställning, Expo 2025 Osaka Kansai, kommer att äga rum mellan den 13 april och den 13 oktober 2025 på temat ’Designing Future Society for Our Lives’.