Vilka säkerhetspolitiska konsekvenser får ett svenskt Natomedlemskap och Rysslands agerande i Ukraina? Dessa och andra aktuella säkerhetspolitiska frågor kommer att diskuteras den 23 mars på Pax Nordica, ett årligen återkommande forum med syfte att sprida kunskap om säkerhetsfrågor.

Under Pax Nordica samlas bland andra forskare från Umeå universitet, representanter från Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Finlands ambassad i Stockholm för att debattera och informera om säkerhetsfrågor.

“Efter över 200 år av alliansfrihet står Sverige nu inför en omfattande säkerhetspolitisk förändring, såväl nationellt som internationellt. Den ekonomiska globaliseringens, klimatets, och de militära stormakternas påverkan på världspolitiken och, på senare tid, coronapandemins effekter samt Rysslands militära angrepp på Ukraina har illustrerat hur en ny världsordning börjar växa fram”, säger Niklas Eklund, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och arrangör av Pax Nordica.

Niklas Eklund berättar också att det framgår i både det senaste försvarsbeslutet och i Sveriges arktiska strategi att Sverige nu ska satsa på att återta sin militära förmåga, och då ska man omväxlande rikta in sin strategi mot norra Europa och Arktis.

”Vi har nu hamnat i en situation där vi slits mellan två säkerhetspolitiska överväganden. Tidigare har vi framför allt fokuserat vår militära förmåga till Östersjöområdet, men nu måste vi i ökande grad ta hänsyn till vad som sker i det arktiska området, som ju ingår i en global problematik. Under Pax Nordica kommer vi att bland annat diskutera detta, men även frågor som: Vilka förutsättningar finns för samsyn länder emellan om en gemensam säkerhetspolitik i vår del av världen? Vilka säkerhetspolitiska lärdomar kan vi dra av coronapandemin och energikrisen? Och, har Rysslands agerande redan skapat en ny säkerhetsordning i Europa, och vilken roll spelar Nato i en sådan?”

Pax Nordica är ett samarrangemang mellan Umeå universitet, Umeå kommun, FOI, Allmänna försvarsföreningen (AFF) och Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet. Arrangemanget är öppet inte bara för för forskare, studenter och journalister, utan även för allmänheten.

Pax Nordica 2023 Program

Torsdag 23 mars, 13.00–16.30
Lokal: Aula Biologica, Umeå universitet

13.00–13.10 Inledningsanförande
Professor Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

13.10–13.20 Välkommen till Pax Nordica 2023
Minou Sadeghpour, moderator.

13.25–13.45 Gemensam historia och framtid
Janne Jokinen, ambassadminister vid Finlands ambassad i Stockholm.

13.50–14.10 Att starta forskarutbildning i en osäker tid
Linda Lundmark, docent och förståndare för Artiska forskarskolan vid Umeå universitet.

14.15–14.35 Paus

14.35–14.55 Ett nytt Arktis: från exceptionalism till säkerhetsdilemma
Niklas Granholm, forskningsledare FOI.

15.00–15.20 Säkerhetspolitisk utblick
Johan Huovinen, överstelöjtnant och militär lärare FHS.

15.25–16.00 Paneldiskussion
Minou Sadeghpour, moderator.

16.00–16.30 Mingel
Utrikespolitiska Föreningen och Allmänna Försvarsföreningen.