Med avstamp i  begreppet Litteraturpolitik vill Bokmässan i Göteborg, Nordens största kulturevenemang, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond stärka litteraturen och det litteraturpolitiska samtalet genom att initiera ett ”Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte” i samband med Bokmässan.

Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte tar plats 27 september 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Till mötet bjuds politiker, bransch, forskning, tjänstepersoner och författare in i syfte att stärka det litteraturpolitiska samtalet, utbyta erfarenheter och lära mellan de nordiska länderna. Huvudarrangörer för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte är Bokmässan i Göteborg, Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond i samarbete med Litteraturstaden Göteborg. Programmet släpps i juni och kommer återspegla ett urval av litteraturens mest aktuella frågor.

”Det nordiska samarbetet har historiskt varit starkt, inte minst inom kultursfären. I de nordiska länderna finns initiativ som stärker litteraturpolitiken, men kanske har pandemin de senaste åren gjort att samarbetet mellan länderna distanserats. I en orolig tid framstår behovet av att vårda ett starkt litterärt ekosystem i än klarare ljus: litteraturen berikar individen, och genom hen samhället. Post pandemin blir det allt viktigare att resonera kring vilken litteraturpolitik som Sverige, och Norden, vill ha och bör driva vidare för att möjliggöra en nordisk litteraturregion som växer snarare än stagnerar”, säger Frida Edman, ansvarig Bokmässan.

Göteborg utnämndes 2021 till en av Unescos ”Cities of Literature”. Som en del av starten med arbetet för Litteraturstaden Göteborg arrangerades våren 2022 Sveriges första litteraturpolitiska toppmöte av Bokmässan i Göteborg och Västra Götalandsregionen i samarbete med övriga huvudpartner inom Litteraturstaden Göteborg. Syftet med mötet var att sätta i gång ett samtal om svensk litteraturpolitik – på nationell, regional och lokal nivå. Detta år utökas alltså arrangemanget med ett nordiskt perspektiv, med övertygelsen att det gemensamma, stora stärker det specifika, nära. 

”Alla som läser får nya perspektiv och de som skriver berättar fram andra världar. Läsning och skrivande berikar både kulturen och det offentliga samtalet. På så vis är litteraturen central för att utveckla ett samhälle – att få fram röster, problematisera och skildra vår samtid på olika sätt. Genom toppmötet vill kulturnämnden bidra till ett nordiskt och nationellt samtal om hur vi bäst stärker litteraturen i en tid då den verkligen behövs. Vi tror att det blir mest kraftfullt om vi tillsammans lyfter och utvecklar litteraturpolitiken”, säger Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Nordisk kulturfond blir ny samarbetspartner för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte, i linje med verksamhetens arbete att stimulera ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden. 

”I en tid då det nordiska samarbetet intensifierats kan ett litteraturpolitiskt toppmöte öppna nya dörrar för alla de aktörer som redan idag är engagerade i frågor om och kring litteratur och läsande. Det handlar bland annat om att göra Norden ’till den mest hållbara och integrerade regionen i världen’ så som de nordiska statsministrarna beslutade för snart fyra år sedan. Vi tror att litteraturens alla aktörer också kan visa vägen till en ny nordisk offentlighet och ett uppdaterat intellektuellt debattforum”, säger Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond.

Tematisk rådgivare för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte är Hedda Krausz Sjögren, vd och konstnärlig ledare för Colombine Teaterförlag som representerar dramatiker och översättare från hela Norden och stora delar av världen. Med en gedigen nationell och internationell bakgrund, bland annat som tidigare kulturråd i Sydafrika, curator för Bokmässan och Nobel Prize Outreach samt styrelseledamot i svensk-isländska samarbetsfonden, så kommer Hedda leda utformningen av det litteraturpolitiska toppmötet med ett nordiskt och nära perspektiv på diskussionen.

Det litteraturpolitiska toppmötet kommer att vara öppet för inbjudna delegater från de nordiska länderna, och samtal från scen direktsänds och är tillgängliga för den breda allmänheten via Bokmässan Play.