Den japanska ön Okinawa är känd för sitt stora antal hundra­åringar, den hälso­samma kosten och livs­stilen. Tack vare detta är ön ett av få områden i världen som benämns som ”blå zon”. Den 12–13 maj träffas ledande inter­nation­ella forskare och inspi­rerande talare på Okinawa för att samtala om livs­längd och hälso­samt åldrande och vad vi kan lära oss från ”blå zoner”. 

Olle Melander, huvud­arrangör för symposiet, på uppdrag av Kungliga Vetenskaps­akademien och Journal of Internal Medicine: ”Det är en perfekt plats för att interagera, uppdatera och utveckla forsknings­fältet. Ledande världs­experter inom området lång livs­längd och hälso­samt åldrande kommer att träffas för att granska ​​och diskutera epidemiologi, bakom­liggande orsaker, före­byggande strategier, terapier och framtida forsknings­riktningar.”

Den inledande före­läsningen hålls av professor Makoto Suzuki från Okinawa Center for Longevity Science, grundare och huvud­författare till Okinawa Centenarian Study. 

”Symposiets tema är mer angeläget än någonsin. Det snabbt ökande antalet äldre i befolk­ningen runt om i världen leder oundvik­ligen till fler ålders­relaterade sjuk­domar. En av vår tids största utmaningar är att främja både lång livslängd och hälsosamt åldrande, och att minska lidandet i sjukdomar och belastningen på sjukvårds­systemet”, säger Olle Melander, som utöver uppdraget som arrangör är professor i internmedicin och kardio­vaskulära sjukdomar vid Lunds universitet och över­läkare vid Skånes Universitets­sjukhus.

Symposiet är ett så kallat Key Symposium, det vill säga inter­nationella möten i framkant av intern­medicinsk forskning som arrangeras årligen av Kungliga Vetenskaps­akademien och Journal of Internal Medicine.