Under veckan kommer nationella och internationella experter inom cancerområdet att samlas i Malmö. Årets upplaga av Onkologidagarna tar sikte på framtidens onkologi inom områden som precisionshälsa, cellterapier och Sveriges nya cancerstrategi. Arbetet med strategin leds av Mef Nilbert, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet. 

Den 19–21 mars genomförs Onkologidagarna på Malmö Live och omfattar även en nationell kontaktsjuksköterskedag samt Svensk strålonkologisk förenings årsmöte. 

Framtidens onkologi

Temat för Onkologidagarna är ”Framtidens onkologi – i Sverige och i världen” med presentationer om bland annat träning som en del av behandling mot cancer, cellterapier, molekylärt matchad behandling, hur onkologin behöver anpassas till en åldrande befolkning och utvecklingen av cancercentrum inom universitetssjukvården. Det finns även internationella perspektiv med inslag om cancervården i Indien och i afrikanska länder och hur svensk cancervård hänger samman med EUs cancerplan.

”Det är viktigt att alla professioner som på olika sätt arbetar med cancer får tillfälle att träffas, kompetensutvecklas och diskutera viktiga frågor för den nationella och internationella cancervården. Det stärker utvecklingen inom alla områden av cancervården”, säger Silke Engelholm, verksamhetschef för hematologi, onkologi och strålningsfysik på Skånes universitetssjukhus och ansvarig för den lokala kommittén för Onkologidagarna.

Uppdatering av nationell cancerstrategi

En av huvudpunkterna på programmet är Sveriges nya cancerstrategi. Mef Nilbert, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus, adjungerad professor vid Lunds universitet och sakkunnig vid Socialstyrelsen, har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en uppdatering av den nationella cancerstrategin. På Onkologidagarna kommer både hon och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att tala om den nya strategin som ska vara klar i slutet av november i år.

”Den befintliga cancerstrategin har funnits sedan 2009 och har tjänat oss väl, men det har skett mycket inom såväl sjukvården som forskningen sen dess. Utvecklingen har varit stark. Vi behöver integrera precisionsmedicin, erbjuda patienterna bättre koordination och helhetssyn och förstärka det förebyggande arbetet”, säger Mef Nilbert.

Mef Nilbert lyfter fram att svensk cancervård i ett internationellt perspektiv, håller hög kvalitet och har goda resultat: ”Men det finns utmaningar finns inom alla områden och de behöver hanteras. Det finns till exempel stora ojämnheter och ibland ojämlikhet avseende förebyggande insatser, screening, väntetider, rehabilitering och palliativ vård. Generellt behöver forskning och klinisk verksamhet hänga samman.”

Datum Onkologidagarna

  • Nationell kontaktsjuksköterskedag, 18–19 mars
  • Onkologidagarna, 19–21 mars
  • Nationellt strålmöte, 20–21 mars

Onkologidagarna arrangeras av Svensk onkologisk förening och Sjuksköterskor i cancervård