Svenska Loreen vann Eurovision, trots att våra finska grannar som enda land i hela tävlingen gav Sverige och Loreen noll poäng. Men mer än äran stod på spel. Vid nästa års Eurovisionfinal i Sverige kommer 310 miljoner kronor att följa med i form av besöks­intäkter. I alla fall om tävlingen hamnar i Stockholm där landets största arena och flest hotell­rum finns.

Senast Sverige tog hem Eurovision Song Contest och stod värd för spelen, år 2016, skapades turism­ekonomiska effekter på cirka 263 miljoner kronor i dåtidens penning­värde. Justerat för inflation så skulle samma besöks­antal ge intäkter på 310 miljoner. Visser­ligen kostar det en hel del att arrangera täv­lingen men en europeisk schlager­final ger ändå betydande vinster.

Varje evene­mang som arran­geras ger ekonomiska ringar på vattnet när besök­arna köper resor, bor på hotell och äter på restau­rang. Intäkt­erna som Stock­holms Handels­kammare räknat fram baseras på antaganden om vad inresta gäster, både svenskar och utlänningar, konsumerar under den tid som de befinner sig på final­orten. Det enorma mark­nads­förings­värdet som uppstår när 200 miljoner människor vänder blickarna mot Sverige är inte medräknat.

”Stockholm tar emot med öppna armar för att välkomna Europas Euro­vision­fans. Vi har arenorna, infra­struk­turen, hotellen och natt­livet redo”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stock­holms Handels­kammare.