Representanter för Bureau International des Expositions (BIE) har slutfört sitt undersökningsuppdrag som en del av granskningen av Kungariket Saudiarabiens kandidatur för att organisera World Expo 2030 i Riyadh under temat ”The Era of Change: Together for a Foresighted Tomorrow”.

Ledamöterna i utredningskommittén, ledda av ordföranden för BIEs administrations- och budgetutskott, Patrick Specht, undersökte alla aspekter av Expo-projektet som lagts fram av Saudiarabien i dess kandidatunderlag. Delegationen bestod av delegater från tre BIE-medlemsstater och BIEs generalsekreterare, Dimitri S. Kerkentzes, och åtföljdes av BIE-tjänstemän.

Under loppet av fem dagar fick medlemmar av undersökningsmissionen detaljerade presentationer av kandidatprojektet, besökte den föreslagna Expo-platsen och träffade nationella och lokala tjänstemän, såväl som representanter för näringsliv och medlemmar av det civila samhället.

Medlemmar i undersökningsmissionen, som anlände till Riyadh den 5 mars, träffade H.R.H. Mohammed bin Salman, Saudiarabiens kronprins och premiärminister, samt flera regeringsministrar, däribland finansministern H.E. Mohammed Al Jadaan, minister för ekonomi och planering, H.E. Faisal Al-Ibrahim, investeringsministern, H.E. Khalid Al Falih, minister för kommunikation och informationsteknologi, H.E. Abdullah Alswaha, minister för transport och logistik, H.E. Saleh Al Jasser och turistministern H.E. Ahmed Al Khateeb. Delegationen togs även emot av H.E. Fahd Al-Rasheed, vd för Royal Commission for Riyadh City.

Ansökningsunderlaget som lämnats in av Saudiarabien beskriver en vision för en världsutställning som tar itu med världens ständiga förvandling och ger möjligheter till utbyte för att förändra planetens framtid mot en bättre morgondag. Utställningen ska hållas mellan 1 oktober 2030 och 31 mars 2031 på en 338 hektar stor plats norr om Riyadh City runt Wadi Al Sulai. Kandidaturkommittén förutspår att 196 länder och 29 internationella organisationer kommer att delta i mässan och att eventet kommer att kunna få 40,7 miljoner besök under dess sex månaders öppningsperiod.

Utredningsuppdraget till Saudiarabien är det första som genomförs som en del av projektutvärderingsfasen för World Expo 2030. Utredningsuppdrag till de andra kandidatländerna – Republiken Korea, Ukraina och Italien – är planerade under de kommande två månaderna. BIEs verkställande kommitté kommer att diskutera resultaten av undersökningsuppdragen i maj 2023, som kommer att besluta att vidarebefordra de kandidaturer som den anser är genomförbara till generalförsamlingen. I november 2023, under BIEs 173:e generalförsamling, kommer värdlandet för World Expo 2030 att väljas genom sluten omröstning av BIEs medlemsstater enligt principen om ett land, en röst.

Världsutställningar, officiellt kända som International Registered Exhibitions, är globala sammankomster av nationer som tar upp vår tids universella utmaningar. Dessa oöverträffade globala evenemang erbjuder en resa inom ett valt tema genom engagerande och uppslukande aktiviteter. Vart femte år i upp till sex månader välkomnar världsutställningar tiotals miljoner besökare, låter länder bygga extraordinära paviljonger och förvandla värdstaden i flera år.

Den senaste världsutställningen, Expo 2020 Dubai, ägde rum under temat ”Connecting Minds, Creating the Future” och fick över 24 miljoner besökare. Nästa världsutställning kommer att äga rum i Osaka, Kansai, Japan, mellan 13 april och 13 oktober 2025.