Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra? Det ska lärare, ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela Sverige nysta i när Framtidens Lärande Väst kommer till Karlstad 13–14 juni.

Under två heldagar samlas regionens skolor och huvudmän, yrkesverksamma, lärarutbildare, forskare och nationella aktörer på Karlstads universitet för att dela erfarenheter och perspektiv kring digital skolutveckling. Under dagarna hålls seminarium, workshops, dialogmöten, inspirationspass, panelsamtal och utställningar.

Syftet är att bidra till regionala mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring lärande i en digital era, med huvudmän och skolans professioner på alla nivåer. Förhoppningen är att kunna växla upp beprövad erfarenhet samt utveckla ledarskap och skolans professioner baserat på dialog och kollegialt lärande i ett långsiktigt uthålligt arbete.

Evenemanget arrangeras av stiftelsen DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun i samverkan med partners.