Svenska Möten bokar möten och konferenser över nästan hela Sverige, från små dagkonferenser till stora event. De hjälper företag och organisationer att hitta anläggningar som matchar önskemålen från kunderna när det gäller läge, miljö, hållbarhet och säkerhet. Som en del i detta har Svenska Möten ett klassificeringsprogram som innebär att ett antal anläggningar i Sverige, som genomgått och klarat de uppsatta kraven, blir klassade som ”Utvald av Svenska Möten”.

Under oktober månad välkomnade Svenska Möten hela nio stycken nya anläggningar som utvald mötesplats. De nya medlemmarna är:

Svenska Mötens klassificering bygger på 150 kriterier där alla anläggningar måste uppnå ett visst antal poäng för att bli en utvald mötesplats. Svenska Möten mäter också mötesdeltagarnas upplevelse av anläggningarna och följer upp dessa svar för att säkerställa att anläggningarna levererar enligt förväntningarna.