Under 2024 får Stockholmsmässan ett nytt toppmodernt Wi-Fi-system med ny teknik, specifikt utformat för krävande miljöer och många samtidiga användare på begränsade ytor. Stockholmsmässan blir därmed först i landet med att storskaligt implementera tekniken.

Stockholmsmässans digitala infrastruktur har alltid levt upp till högt ställda krav på kapacitet, prestanda och tillförlitlighet. Anläggningens befintliga Wi-Fi-system har tack vare en genomtänkt nätdesign, komponenter med hög kvalitet och en proaktiv drift och förvaltning lyckats hålla högsta klass under många år. Systemet har mött hundratusentals kunders behov av snabb trådlös dataförbindelse med hög kapacitet och ofta med goda vitsord, inte minst från nöjda arrangörer. Nu behöver det bytas ut för att möta framtidens alla krav och hålla en fortsatt hög säkerhetsnivå.

Den nya tekniken är speciellt lämpad för anläggningar och arenor, med stora takhöjder och många samtidiga användare på begränsad yta. Accesspunkterna i Wi-Fi-systemet är utformade för att möta kraven utan externa antenner, vilket tidigare var helt nödvändigt för miljöer som dessa, men som är förbjudet i den nya standarden Wi-Fi 6.

Bytet medför flera fördelar för Stockholmsmässans kunder. Stöd för nya standarden Wi-Fi 6 medför högre prestanda och högre stabilitet. Dessutom har de nya accesspunkterna energisparfunktioner som gör det möjligt att schemalägga när de ska slås av och på, och på så sätt spara energi och minska mässans klimatpåverkan.

”Det är kul att vi blir först i landet med att storskaligt implementera denna nya teknik och det känns såklart bra att kunna bidra till en minskad klimatpåverkan genom systemets energisparfunktioner”, säger Henrik Hedlund, ansvarig för IT-infrastruktur på Stockholmsmässan.

Skiftet sker löpande under året och kommer att medge en sömlös och obruten Wi-Fi-upplevelse under hela arbetet. Senast i december pensioneras de sista komponenterna i det befintliga systemet.