Världsledande medicinsk forskning, internationell undersökande journalistik och teknisk spetskompetens är ämnena för några av de stora möten och kongresser som hållits i Göteborg under året. Tusentals mötesdelegater har bidragit till ökad kunskap och kompetens i staden, och resulterat i fler hotellnätter och högre turismomsättning.

Detta har varit ett mycket bra år för mötesstaden Göteborg. Göteborg & Co har aktivt värvat eller stöttat cirka 60 större möten och kongresser med över 35 000 deltagare från hela världen. Tillsammans har de spenderat närmare 100 000 dygn vilket innebär en återgång till nivåerna före pandemiåren.

”Mötesindustrin har återhämtat sig snabbt och det är ett bevis på Göteborgs styrka som mötesstad och att arrangörerna har stort förtroende för oss. Framgången är ett resultat av nära samarbete med näringsliv, akademi och dess framstående forskare. Möten äger rum hela veckorna året runt och är inte beroende av att det är helg eller semester vilket är positivt för hela staden. Sedan 2019 har hotellkapaciteten ökat med nästan 20 procent vilket gör att vi kan ta emot fler och större möten”, säger Annika Hallman på Göteborg & Co.

Årets delegatundersökningar visar att i princip alla mötesdelegater är nöjda med Göteborg som helhet (99 procent). Över 90 procent kan tänka sig att komma tillbaka för en ny kongress eller konferens.

Möten och kongresser bidrar mycket till Göteborgs utveckling som kunskapsstad. När medicinska toppforskare samlas ökar det kunskap och kompetens inom vården i Västra Götaland. Ett exempel är AD/PD som i mars samlade 3 300 forskare inom demenssjukdomar från 61 länder på Svenska Mässan Gothia Towers. 

”Det var en fantastisk upplevelse att se världens ledande Alzheimer- och Parkinsonforskare på Göteborgs gator och Svenska Mässan. Jag har träffat många efteråt som beskriver mötet som det bästa de har varit på. Detta beror till stor del på alla spännande forskningsframsteg inom de neurodegenerativa sjukdomarna under de senaste åren, men också på att Göteborg är en enormt bra mötesstad”, säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

De flesta större möten äger rum på Svenska Mässan Gothia Towers. Ofta tar det flera år att värva en stor kongress. Det gäller att med bra argument övertyga den internationella organisationen bakom varför de ska välja just Göteborg. För arrangörerna betyder det mycket att Göteborg har en mötesanläggning av hög internationell klass centralt mitt i staden.

”Det har varit ett otroligt starkt mötesår, ett riktigt rekordår sett till volym. Aldrig förr har vår kalender varit så full av internationella kongresser. När vi får förfrågningar är vårt gedigna hållbarhetsarbete en stor konkurrensfördel, men också att vi har ett starkt säkerhetsfokus. Här visar Göteborg och Svenska Mässan Gothia Towers att vi är långt framme när internationella organisationer väljer vår mötesplats”, säger Malin Erlandsson, affärschef för möten och events på Svenska Mässan Gothia Towers.

Här är några av de större mötena som hållits i Göteborg i år:

  • International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases, AD/PD, 3 300 deltagare
  • European Social Science History Conference, ESSHC, 1 700 deltagare 
  • Regional European Congress of the International Society of Blood Transfusion, ISBT, 1 900 deltagare
  • Global Investigative Journalism Conference, GIJC, 2 200 deltagare
  • Electrochemical Society Fall Meeting 2023, ECS, 3 400 deltagare