Den 18–20 oktober samlas världsledande forskare och praktiker vid Lunds universitet på Campus Helsingborg, för att utbyta idéer och diskutera den senaste forskningen under den sjunde internationella kongressen om platsvarumärken. Årets tema handlar om vikten av att städer, regioner och länder skapar och stärker sina platsvarumärken i en osäker tid.

Med stöd från Helsingborgs stad arrangeras tvådagarsmötet tillsammans med Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Kristianstad, och bakom mötet står the International Place Branding Association (IPBA) som är en icke-vinstdrivande organisation för att främja ett hållbart platsvarumärkesbyggande och bidra till starka platsvarumärken över tid. Mötet arrangeras i en ny stad i världen varje år. Årets tema är: ”Place branding in times of crisis and uncertainty.”

”Vi befinner oss i en osäker tid med ett krig i Europa, förödande klimatförändringar, skakig världsekonomi och ett förändrat geopolitiskt landskap. Hur ska vi tänka kring bilden av platsen under osäkra omständigheter? Hur kan vi främja dialog mellan olika aktörer gällande vem platsvarumärket är till för och vems intressen det speglar? Det är frågor vi ska diskutera”, säger Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och värd för mötet.

Cecilia Cassinger hoppas att kongressen ska vidga perspektivet på vad platsvarumärken är, hur de skapas och främjas: ”Platsvarumärken kritiseras ofta för att hota den demokratiska ordningen, vara ett slöseri med skattebetalares pengar och försköna offentliga organisationers arbete, men om de etableras och följs på rätt sätt är de grundläggande för en plats.”

”I krisdrabbade länder är platsvarumärken viktiga för att mobilisera stöd och för mindre kommuner är de viktiga för att attrahera talang och nya invånare. Även kommunens invånare spelar en avgörande roll för platsens attraktivitet”, säger Lisa Källström, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Kristianstad. 

”Den internationella kongressen är en betydelsefull mötesplats för globala forskare och praktiker inom offentliga organisationer och privata företag att utbyta erfarenheter och samverka, och vi är glada över att kongressen kommer till Sverige och Greater Copenhagen-regionen”, säger medarrangör Olga Rauhut Kompaniets vid Högskolan i Halmstad.

Kongressen har tidigare anordnats i London, Volos, Swansea, Macau, Barcelona och Aix en Provence.