Dubais ställning som en global destination för möten, incentiveresor, kongresser, konferenser och mässor, fortsätter att skjuta i höjden, och staden registrerar en stark år-till-år-tillväxt på hela 44 procent när det gäller affärsevenemang under första halvåret 2023. Den enastående tillväxten av antalet globala evenemang som arrangeras av staden bidrar ytterligare till dess ekonomiska tillväxt i linje med Dubai Economic Agenda D33-målen.

Dubai Business Events (DBE), stadens officiella convention bureau och en del av Department of Economy and Tourism, arbetar med partners och intressenter som har vunnit hela 143 konferenser, kongresser, möten och incentiveresor under de första sex månaderna av 2023, med sina bids. Dessa evenemang äger rum under de kommande åren och förväntas ge över 94 000 besökare till staden, inklusive globala experter och ledare inom sina respektive områden.

Ökningen i antalet evenemangsvinster fungerar som ett bevis på den dynamiska tillväxttakten som setts inom industrin i Dubai när det gäller affärsevenemang och i dess bredare ekonomiska perspektiv de senaste åren. Eventen som kommer till Dubai inkluderar 24 kongresser, men också många konferenser och andra typer av möten, som ska bidra till att driva kunskapsekonomin framåt i Dubai. Det är inte minst den ökande tillväxten från Kina, tillsammans med pågående och redan bra marknad från Indien, som också bidrar med hela 84 incentiveresor som staden nu vunnit.

“Vårt fokus är att skapa fler affärsevents som ger värde till staden och vi fortsätter att leverera starka resultat”, säger Ahmed Al Khaja, vd för Dubai Festivals and Retail Establishment. “Våra förslag som bygger på bra infrastruktur och faciliteter för affärsevenemang i världsklass, med expertis inom alla nyckelsektorer och en växande kunskapsekonomi, där vi skapar en bra dialog med profesionellla mötesplanerare och beslutsfattare över hela världen.”

”Varje anbud som vunnits är ett bevis på den samarbetskultur som vi har sett DBE arbeta med tillsammans med industriintressenter, viktiga offentliga och privata sektorn över hela staden för att identifiera, bjuda på och skapa stora business events. Genom att inse vilken inverkan vårt värdskap för dessa events har, genom att arbeta med stora föreningar och organisationer bjuda dem till staden samt koppla dem med våra intressenter i centrum för den globala utvecklingen inom sina respektive expertområden, visar våra partners ett starkt engagemang för att samarbeta med DBE om budgivningsaktivitet.”

Dubai Economic Agenda D33 publicerades tidigare i år och har skisserat en rad ambitiösa mål för att handeln ska fortsätta växa, utveckla nyckelsektorer, öka innovation och hållbarhet i hela ekonomin. För att befästa Dubais status som en av världens tre bästa städer för business events kommer evenemangen att spela en nyckelroll i skärningspunkten mellan affärs- och kunskapsutveckling och bidra till en fortsatt ökning av besöken. Viktiga D33-mål inkluderar också att öka antalet innovationer, samt göra Dubai till ett globalt nav för högre utbildning och öka inflödet av utländska direktinvesteringar.

”Med D33 som sätter ambitiösa mål under det kommande decenniet, förväntar vi oss att Dubais sektor för affärsevenemang kommer att driva och bidra till ekonomisk tillväxt, ge staden ökat fokus och ny expertis samt skapa nya affärs- och kunskapsutvecklingsmöjligheter. När nyckelsektorer och industrier i Dubai fortsätter att utvecklas kommer även sektorn för affärsevenemang att vara en förmånstagare, med fler internationella föreningar och organisationer som förväntas dra nytta av möjligheten att vara en del av denna tillväxthistoria”, säger Ahmed Al Khaja.

De nya eventen kommer att hållas i Dubai under de kommande åren, inklusive IATA AGM 2024, World Library and Information Congress 2024, Critical Communication World 2024, Million Dollar Round Table Global Conference 2024 och International Trademark Association’s Annual Meeting 2026. Viktiga företagsmöten och incentiveresor som kommer till Dubai är Cardano Summit 2023, Perfect China Incentive 2023, WCA-world Annual Conference 2024, Brand Experience World 2024 och Nu Skin Global Team Elite Incentive 2024.

DBEs samarbetsinsatser har spelat en avgörande roll för att skapa vinnande anbud för dessa prestigefyllda evenemang. DBE skapade ett starkt förslag för evenemangsarrangörer genom att arbeta med sitt nätverk av affärsevenemangsintressenter över hela staden, inklusive hotell, flygbolag, arenor, professionella kongressarrangörer och destinationsförvaltningsbolag. Al Safeer, Congress Ambassador Programme, exemplifierar ytterligare DBEs engagemang för samarbete. Detta unika initiativ utnyttjar expertis och ledarskap hos proffs och branschledare inom nyckelsektorer samt branscher för att identifiera, bjuda på och vinna stora internationella affärsevent.