För första gången inom den internationella evenemangsindustrin har Wonderful Copenhagens Copenhagen Legacy Lab utvidgat sitt ramverk för kongresser till att omfatta också evenemang och har nu framgångsrikt testat de första evenemangsaktiviteterna. Processen kommer att säkerställa ett strategiskt tillvägagångssätt för att skapa en långvarig positiv inverkan från internationella evenemang som hålls i den danska huvudstaden.

Internationella evenemang, som kongresser, har potential att skapa en positiv inverkan och skapa ett samhällsvärde som sträcker sig långt bortom själva evenemanget. Men för att säkerställa att destinationer och arrangörer förverkligar denna potential är det avgörande att ta ett systematiskt grepp om evenemangets arv.

Med sitt uppdaterade ramverk för legacyfrågorna har Copenhagen Legacy Lab utvecklat en process för att identifiera legacyns möjligheter relaterade till specifika evenemang. När möjligheterna och potentialen har kartlagts presenterar Copenhagen Legacy Lab dem för arrangörerna och relevanta intressenter, följt av aktiviteter och workshops som har utvecklats och faciliterats av labbet och arrangörerna.

”Med vårt nya ramverk för evenemang kan vi maximera de positiva effekterna av internationella evenemang i Köpenhamn. Att skapa positiva effekter från evenemang och kongresser är inte en tillfällighet eller slump, utan snarare ett resultat av en systematisk process”, säger Kit Lykketoft, Director of Convention på Wonderful Copenhagen.

Copenhagen Legacy Lab lanserades 2019, och var ett av de första initiativen att arbeta strategiskt med Congress Legacy. Sedan början av 2023, har labbet också fokuserat på internationella evenemang, vilket är ett område som Wonderful Copenhagen började arbeta med 2021. Copenhagen Legacy Lab har arbetat med internationella evenemang som Badminton-VM 2023 och Copenhagen Gaming Week 2024. Medan världsmästerskapen i badminton var ett utmärkt tillfälle för den danska vattensektorn att stärka sin position i Asien, erbjöd Copenhagen Gaming Week en unik plattform för utvecklare och företag att visa upp och testa nya spel i stor skala på branschfolk och besökare på evenemanget.

Baserat på dessa evenemang och många års erfarenhet av att arbeta med kongresser har Copenhagen Legacy Lab lagt grunden för ramverket för evenemangets arv. Utvecklingsfasen har inte skett i isolering utan med värdefull input från danska eventintressenter från olika sektorer för att representera olika perspektiv.

”Den feedback från branschen och omfattande erfarenhet som vi har byggt upp genom att arbeta strategiskt med Congress Legacy under fem år har gett oss en unik position för att arbeta med Legacy i ett evenemangssammanhang. Vi vet från evenemang som världsmästerskapen i badminton och Copenhagen Gaming Week att det värde som skapas inte har några gränser om man tar sig an det på rätt sätt och med rätt intressenter från början”, säger Kim Mejnert Frydensbjerg, head of events på Wonderful Copenhagen.

Det nya ramverket för evenemang kommer att rullas ut i sin helhet för första gången i samband med ISA World SUP & Paddleboard Championship 2024, som kommer att äga rum i Köpenhamn i september 2024. Copenhagen Legacy Lab har arbetat med den lokala organisationskommittén, Surf & SUP Danmark, från den inledande planeringsfasen, och processen har involverat ett brett spektrum av intressenter, inklusive alla Danmarks 19 turismbyråer. Huvudfokus har varit att utveckla en nationell guide för stand-up paddle för att marknadsföra Danmark som en utomhusdestination under den kommande turneringen och för att locka fler SUP-entusiaster.

”Det har varit en mycket positiv upplevelse att arbeta med teamet från Copenhagen Legacy Lab. De hjälpte oss att sätta riktningen för våra aktiviteter. De visade oss att ett evenemang som vårt har potential att skapa en positiv inverkan på flera sektorer och ekosystem utanför våra egna. Att ha ett fastställt ramverk har gjort det möjligt för oss att hålla oss på rätt spår under hela planeringsfasen och säkerställa att de äldre insatserna inte drunknar i logistik”, säger Michael Lindberg, vd för Surf & SUP Danmark.

Copenhagen Legacy Lab kommer att fortsätta att arbeta med Legacy i ett evenemangs­sammanhang. Förutom ISA World SUP & Paddleboard Championship 2024 kommer det nya ramverket för legacy att rullas ut i samband med andra evenemang som hålls i Köpenhamn i framtiden.