Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry, den svenska branschorganisationen för edtech, tillträder som ordförande för paraplyorganisationen European Edtech Alliance (EEA) som samlar 25 branschorganisationer från 20 länder.

EEA, som genom sina medlemmar representerar över 2 600 europeiska edtechföretag, verkar för att stärka innovation och tillväxt av utbildningsteknologi och lärande, vilket görs genom initiativ som stärker hela ekosystemet, med projekt och insatser som dels riktar sig direkt till edtechföretagen, och dels till utbildningssektorn tillsammans med olika ministerier och europeiska beslutsfattare.

EEA arbetar även aktivt kring policyutveckling genom att vara edtechbranschens röst i dialog med EU-kommissionen och Europeiska rådet. EU-kommissionen har satt upp mål för digital utbildning (Digital Education Action Plan) för att säkra EUs medborgares kompetens, företagens konkurrenskraft och förmåga att utveckla välfärden genom ett högpresterande digitalt ekosystem för utbildning.

”Här spelar utvecklingen av kvalitativa europeiska edtechtjänster en viktig roll”, säger Jannie Jeppesen, ”och livsvillkoren för små och medelstora edtechföretag måste tas hänsyn till, både när det gäller regelverk, som den kommande AI-lagen, och politikutveckling. Att främja tillväxten av europeisk edtech bidrar till att locka talanger och finansiering till sektorn, vilket leder till ökad kvalitet, konkurrenskraft och prisvärda digitala verktyg. Den tekniska utvecklingen går snabbt och vi ser, glädjande nog, att intresset för europeisk edtech ökar. För oss är det självklart att Europa ska vara ledande i att utveckla edtechtjänster, både för egen användning och export.”

Jannie Jeppesen har varit vice ordförande i EEA sen starten och ser nu fram emot att leda den strategiska utvecklingen av European Edtech Alliance genom ordförandeskapet, som en del i sitt uppdrag som vd för Swedish Edtech Industry.

”Tillsammans med styrelsen, vår vd och medarbetarna, kommer vi nu att arbeta för att stärka vår position, bygga mer kunskap och samarbete. Det känns både kul och viktigt att, med den erfarenhet vi har i Sverige, få vara med och driva de här frågorna på europanivå.”