Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Väst och industri­företag tillsammans kan utveckla nya former för arbets­integrerat lärande. Två nystartade forsknings­projekt fokuserar dels på virtuella lärande­miljöer för kompetens­utveckling, dels ledar­skap och medarbetar­skap i hybrida arbets­miljöer.

Digitaliseringen, globaliseringen och omställningen till en mer hållbar produktion innebär stora förändringar för svensk industri. Det krävs nya kunskaper, nya samarbetsformer och nya sätt att leda och organisera arbetet. På Högskolan Västs arbetar forskare och näringslivet tillsammans för att hitta lösningar och förhållningssätt. Med nya anslag från KK-stiftelsen kan forskare och industriföretag gemensamt fokusera på några av de stora utmaningar som industriföretag och andra näringslivsaktörer har idag.

Kompetensutveckling med hjälp av VR-teknik

I det ena projektet, Immersiva lärandemiljöer för hållbar kompetensutveckling, ska man undersöka hur virtual reality-tekniker kan designas och användas för hållbar kompetensutveckling inom industrisektorn. Projektet genomförs i samverkan med företagen SJ, Nolato, Hypr10 och Tenstar Simulations.

Virtual reality-teknik ska exempelvis testas i träningssituationer där tågpersonal förbereds på att hantera konflikter i form av hot och våld bland passagerare. Med immersiva lärandemiljöer avses bland annat att man utvecklar ”trygga rum” i virtuella miljöer så att personen som genomför träningsprocedurer känner sig trygg och säker.

Verktygslåda för ledarskap

I det andra projektet, Ledarskap och medarbetarskap i digitala arbetsmiljöer – hantering av innovation på hybridarbetsplatsen, ska man utforska hur en digital och hybrid arbetsplats utmanar befintliga ledarskaps- och samarbetskulturer i industrin, samt hur man tar vara på den innovationsförmåga och expertis som finns i den typen av arbetsmiljöer.

Projektet kommer att ta fram ett ramverk för arbetsmetoder och en verktygslåda för ledarskap på en hybrid arbetsplats, samt en lärandemodell för samskapande av kunskap. Forskningen genomförs tillsammans med företagen Ericsson och Bosch Rexroth.

Aktuella utmaningar

”De här projekten är betydelsefulla på flera sätt. De kopplar an till aktuella utmaningar inom näringslivet och de bidrar samtidigt till att bredda och stärka vårt relativt nyetablerade forskningsområde; Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL)”, säger Lennart Malmsköld, programchef för forskningsmiljön Primus på Högskolan Väst.

”Dessutom breddas vår forskningssamverkan genom att vi får kontakt med nya företag i nya branscher.”